Модели на кои се однесува

Оваа информација се однесува на следните модели на Blu-ray Disc / DVD системи за домашно кино:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

За ова преземање

Ажурирањето е едноставно, а со најновата верзија на фирмверот можете да добиете уште повеќе од Blu-ray-репродукторот.

 • Име: Ажурирање на фирмвер за систем за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД до верзија M04.R.789
 • Датум на издавање: 02/01/2015
 • Предности и подобрувања:
  • Подобрете ја безбедноста на шифрирањетоe
 • Ограничувања: се користи исклучиво со систем за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД што се продава во Европа. Сите модели не се продаваат во сите држави

Системски побарувања

Вашиот фирмвер може веќе да е ажуриран, особено ако имате најнов модел на систем за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД. Ако бројот на верзијата е M04.R.789 или повисок, не треба да ажурирате.

Ако не сте сигурни, лесно можете да проверите која верзија на фирмвер ја имате:

 1. Вклучете го телевизорот и системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД. Проверете дали е приклучен на влезот на којшто е приклучен системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД, па ако репродукторот е приклучен на приклучокот ХДМИ 2, одберете ХДМИ 2 како влез
 2. Притискајте неколку пати на копчето "FUNCTION (ФУНКЦИЈА)" додека не се појави функцијата "BD/DVD (БД/ДВД)" на предниот екран
 3. Ако започне да репродуцира диск, притиснете STOP (ЗАПРИ) и почекајте додека не го видите екранот од менито од XrossMediaBar (XMB™)
 4. Во XrossMediaBarTM, означете Setup (Поставување) > System Settings (Системски поставки) , а потоа изберете ENTER (ВНЕСИ) со помош на копчињата со стрелки на далечинскиот управувач
 5. Означете System Information (Информации за системот) и изберете ENTER (ВНЕСИ)
 6. На телевизискиот екран, верзијата на фирмверот изгледа вака: "Software Version M04.R.789" - ако бројот на верзијата е M04.R.789 или повисок, веќе ја имате најновата верзија на фирмверот.

Инсталирај

Има два лесни начина за ажурирање на фирмверот на системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД:

 1. Sony домашно аудио и видео : преземања на фирмвер  

  • Внимателно и темелно прочитајте ги сите информации пред да преземете и да инсталирате некоја датотека. Ако не се следат упатствата, репродукторот може да не реагира или да треба да се поправи
  • Оваа услужна програма е само за употреба со Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System што се продаваат во Европа. Сите модели не се продаваат во сите држави
  • За да се користи овој метод на надградба, неопходно е репродукторот да биде правилно поврзан на активна интернет-врска.
  • За да се изврши оваа надградба на фирмверот, неопходно е репродукторот да биде правилно поврзан со компатибилен телевизор.
  • Процесот на надградба на фирмверот обично трае околу 15 до 30 минути, во зависност од конфигурацијата на системот и мрежното поврзување

  Упатства:

  • Пред да започнете:
  1. Вклучете го телевизорот и уверете се дека е поставен на влезовите на кои е поврзан репродукторот за Blu-ray-дискови.

  2. Поврзете го ЛАН-приклучокот на репродукторот за Blu-ray-дискови на интернет-извор со помош на етернет-кабел.

  3. Вклучете го репродукторот за Blu-ray-дискови.

  4. Ако има диск во репродукторот, извадете го.

  • Извршување на надградбата:
  1. На менито за xross media bar™, употребете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач за да изберете "Setup - Network Update (Поставување - Мрежно ажурирање)" и притиснете на копчето ENTER.

  2. На телевизорот се прикажува пораката "Perform version update? (Да се изврши ажурирање на верзијата?)".

  3. Изберете "OK" и притиснете на копчето ENTER .

  4. Почнува процесот на преземање и на телевизорот се прикажува екранот за преземање.

  5. За време на преземањето, на телевизорот и на предниот екран од репродукторот се прикажува пораката "*/9".

   Забелешка: "*" се променува од "0" до "9" прикажувајќи го напредокот на преземањето.

  6. Откако ќе заврши преземањето, започнува надградбата и се појавува "UPDATING" на предниот екран од репродукторот.

  7. Додека се инсталира надградбата, на предниот екран од репродукторот се прикажува пораката "UPDATING".

  8. Надградбата на фирмверот е завршена кога ќе се појави "COMPLETE (ЗАВРШИ)" на предниот екран од репродукторот.

   ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!! Не работете и не исклучувајте го репродукторот сè додека не се прикаже оваа порака. Ако не се следат упатствата, репродукторот за Blu-ray-дискови може да не реагира или да треба да се поправи.

  9. Репродукторот за Blu-ray-дискови автоматски ќе се исклучи.

  10. Вклучете го репродукторот за Blu-ray-дискови.

  11. Проверете ја моменталната верзија на фирмверот за да потврдите дека надградбата е успешно инсталирана.

   Забелешка: Ако последните три бројки од бројот на верзијата се 789, ажурирањето на фирмверот е успешно.

  Можни проблеми поврзани со мрежното ажурирање


  На предниот екран наизменично се појавуваат „UPDATE“ и „INCOMPLETE“.

  1. Исклучете го кабелот од струја и повторно приклучете го
  2. Вклучете го системот за домашно кино со Blu-ray-диск/ДВД
  3. Извршете ја постапката за мрежна надградба уште еднаш
  4. Ако симптомот не се подобри по повторната надградба, Ве молиме контактирајте со Sony

  Кога работи мрежната надградба, телевизорот покажува „Connection status cannot be confirmed (Статусот за поврзување не може да се потврди)“ и не можете да го надградите фирмверот.

  Проблемот може да е во мрежното поврзување. Проверете дали мрежните поставки на системот за домашно кино со Blu-ray-диск/ДВД се соодветни.

  1. Проверете дали ЛАН-кабелот е ставен во приклучокот.
  2. Проверете ги мрежните поставки и потврдете дали системот за домашно кино со Blu-ray-диск/ДВД има своја ИП-адреса. Ако користите прокси-сервер, внесете ја ИП-адресата од користениот прокси наместо името на домаќинот од прокси во полето за внес „Proxy Server (Прокси-сервер)“.
  3. Потоа извршете ја постапката за мрежна надградба уште еднаш

  Се исклучила енергијата за време на ажурирањето.

  Повторно вклучете го системот. Потоа извршете ја постапката за мрежна надградба уште еднаш.


  Кога ќе се вклучи системот за домашно кино со Blu-ray-диск/ДВД откако ќе се изврши надградбата, на предниот екран постојано стои пораката „WELCOME (ДОБРЕДОЈДОВТЕ)“.

  Ве молиме контактирајте со Sony.


  Оваа надградба на фирмверот (Не е преземање) не завршува откако работи повеќе од 30 минути.

  1. Исклучете го кабелот за наизменична струја од штекерот, а потоа поврзете го повторно по неколку минути
  2. Вклучете го системот за домашно кино со Blu-ray-диск/ДВД
  3. Извршете ја постапката за мрежна надградба уште еднаш
  4. Ако симптомот не се подобри по повторната надградба, Ве молиме контактирајте со Sony


  Системот не произведува 3Д сигнал по ажурирањето за 3Д дури и ако системот е поврзан со 3Д-компатибилен телевизор.  Поврзете 3Д-компатибилен релевизор со ХДМИ-врска.

  Извршете ја постапката за мрежна надградба уште еднаш.

  1. Притиснете „HOME (ДОМА)“.
   На екранот од телевизорот се појавува домашното мени
  2. Притиснете за да изберете „Setup (Поставување)“
  3. Притиснете за да изберете „Screen Settings (Поставки за екранот)“ и притиснете на Enter
  4. Притиснете за да изберете „Output Video Format (Формат на излезен видеосигнал)“ и притиснете на Enter
  5. Притиснете за да изберете „HDMI (ХДМИ)“ и притиснете на Enter.
  6. Изберете „Auto (Автоматски)“ и следете ги насоките што се прикажуваат на екранот за да го завршите поставувањето

Информации за датотеката

Име на датотека

 • UPDATA_M04R789.ZIP