Модели на кои се однесува

Оваа информација се однесува за следниве модели на репродуктори со Blu-ray-дискови:

 • BDP-S470 / S570

За ова преземање

Ажурирањето е едноставно, а со најновата верзија на фирмверот можете да добиете уште повеќе од Blu-ray-репродукторот.

 • Име: Фирмвер за Blu-ray-репродуктор на верзија M04.R.789
 • Датум на издавање: 24/12/2014
 • Предности и подобрувања:
  • Подобрете ја безбедноста на шифрирањетоe
 • Ограничувања: само за употреба со Blu-ray-репродуктори што се продаваат во Европа. Сите модели не се продаваат во сите држави.

Системски побарувања

Вашиот фирмвер може веќе да е ажуриран, особено ако имате најнов модел на Blu-ray-репродуктор. Ако бројот на верзијата е M04.R.789 или повисок, не треба да ажурирате.

Ако не сте сигурни, лесно можете да проверите која верзија на фирмвер ја имате:

 1. вклучете го телевизорот и проверете дали е приклучен на влезот на којшто е приклучен Blu-ray-репродукторот, па ако репродукторот е приклучен на приклучокот HDMI 2, одберете HDMI 2 како влез.
 2. Вклучете го Blu-ray-репродукторот. Ако започне да репродуцира диск, притиснете STOP (ЗАПРИ) и почекајте додека не го видите менито од XrossMediaBar (XMB™).
 3. Во XrossMediaBarTM, означете Setup (Поставување) > System Settings (Системски поставки) , а потоа изберете ENTER (ВНЕСИ) со помош на копчињата со стрелки на далечинскиот управувач.
 4. Означете Quick Start Mode (РЕЖИМ НА БРЗО СТАРТУВАЊЕ) и потврдете дека е поставено на OFF (ИСКЛУЧЕНО). Ова ажурирање може да не успее ако е избрано "ON (ВКЛУЧЕНО)".
 5. Означете System Information (Информации за системот) и изберете ENTER (ВНЕСИ).
 6. На телевизискиот екран, верзијата на фирмверот изгледа вака:
  "Software Version M04.R.789 " - ако бројот на верзијата е M04.R.789 или повисок, веќе ја имате најновата верзија на фирмверот.

Инсталирај

Постојат 2 лесни начина за ажурирање на фирмверот од Blu-ray-репродукторот:

 1. Sony домашно аудио и видео : преземања на фирмвер  

  BDPВашиот модел е: Предупредување: Ако ова не е Вашиот модел на БД-репродуктор, кликнете овде за да го изберете точниот модел.

  Операцијата на мрежна надградба е директна и затоа силно се препорачува да го употребувате овој метод за да ја надградите надградбата на фирмверот за Blu-ray-репродукторот.

  • Внимателно и темелно прочитајте ги сите информации пред да преземете и да инсталирате некоја датотека. Ако не се следат упатствата, репродукторот може да не реагира или да треба да се поправи.
  • Оваа услужна програма е само за употреба со Blu-ray-репродуктори што се продаваат во Европа. Сите модели не се продаваат во сите држави.
  • За да се користи овој метод на надградба, неопходно е репродукторот да биде правилно поврзан на активна интернет-врска.
  • За да се изврши оваа надградба на фирмверот, неопходно е репродукторот да биде правилно поврзан со компатибилен телевизор.
  • Процесот на надградба на фирмверот обично трае околу 15 до 30 минути, во зависност од конфигурацијата на системот и мрежното поврзување.

  Упатства:

  • Пред да започнете:
  1. Вклучете го телевизорот и уверете се дека е поставен на влезовите на кои е поврзан репродукторот за Blu-ray-дискови.
  2. Поврзете го ЛАН-приклучокот на репродукторот за Blu-ray-дискови на интернет-извор со помош на етернет-кабел.
  3. Вклучете го репродукторот за Blu-ray-дискови.
  4. Ако има диск во репродукторот, извадете го.
  • Извршување на надградбата:
  1. На менито за xross media bar™, употребете ги копчињата со стрелки на далечинскиот управувач за да изберете "Setup - Network Update (Поставување - Мрежно ажурирање)" и притиснете на копчето ENTER.
  2. На телевизорот се прикажува пораката "Perform version update? (Да се изврши ажурирање на верзијата?)".
  3. Изберете "OK" и притиснете на копчето ENTER .
  4. Почнува процесот на преземање и на телевизорот се прикажува екранот за преземање.
  5. За време на преземањето, на телевизорот и на предниот екран од репродукторот се прикажува пораката "DL */9".Забелешка: "*" се променува од "0" до "9" прикажувајќи го напредокот на преземањето.
  6. Откако ќе заврши преземањето, започнува надградбата и се појавува "VUP" на предниот екран од репродукторот.
  7. Додека се инсталира надградбата, на предниот екран од репродукторот се прикажува пораката "VUP */9".Забелешка: "*" се променува од "0" до "9" прикажувајќи го напредокот на надградбата.
  8. Надградбата на фирмверот е завршена кога ќе се појави "FINISH (ЗАВРШИ)" на предниот екран од репродукторот.ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!! Не работете и не исклучувајте го репродукторот сè додека не се прикаже оваа порака. Ако не се следат упатствата, репродукторот за Blu-ray-дискови може да не реагира или да треба да се поправи.
  9. Репродукторот за Blu-ray-дискови автоматски ќе се исклучи.
  10. Вклучете го репродукторот за Blu-ray-дискови.
  11. Проверете ја моменталната верзија на фирмверот за да потврдите дека надградбата е успешно инсталирана.Забелешка: Ако последните три бројки од бројот на верзијата се 789, ажурирањето на фирмверот е успешно.

  Можни проблеми поврзани со мрежната надградба  На предниот екран од репродукторот се прикажува "SYS ERR" или "VUP NG".

  1. Притиснете го и држете го копчето "POWER (ЕНЕРГИЈА)" неколку секунди додека не се исклучи уредот.
  2. Вклучете го репродукторот за Blu-ray-дискови.
  3. Извршете ја постапката за мрежна надградба уште еднаш.
  4. Ако симптомот не се подобри по повторната надградба, контактирајте со Sony.


  Кога работи мрежната надградба, телевизорот се прикажува "Connection status cannot be confirmed (Статусот за поврзување не може да се потврди)" и не можете да го надградите фирмверот.

  Проблемот може да е во мрежното поврзување. Проверете дали мрежните поставки на репродукторот за Blu-ray-дискови се соодветни.

  1. Проверете дали ЛАН-кабелот е ставен во приклучокот.
  2. Проверете ги мрежните поставки и потврдете дали репродукторот за Blu-ray-дискови има своја ИП-адреса. Ако користите прокси-сервер, внесете ја ИП-адресата од користениот прокси наместо името на домаќинот од прокси во полето за внес "Proxy Server (Прокси-сервер)".
  3. Потоа извршете ја постапката за мрежна надградба уште еднаш.


  Се исклучила енергијата за време на ажурирањето.

  Повторно вклучете го репродукторот. Потоа извршете ја постапката за мрежна надградба уште еднаш.  Кога ќе се вклучи репродукторот откако ќе се изврши надградбата, се појавува пораката "WELCOME (ДОБРЕДОЈДОВТЕ)" или "WAIT (ПОЧЕКАЈТЕ)" на предниот екран.

  Ве молиме контактирајте со Sony.  Оваа надградба на фирмверот (Не е преземање) не завршува откако работи повеќе од 30 минути.

  Ве молиме контактирајте со Sony.

Информации за датотеката

Име на датотека

 • UPDATA_M04R789.ZIP

Големина на датотека

 • -