Модели на кои се однесува

Оваа информација се однесува за следниве модели на репродуктори со Blu-ray-дискови:

 • BDP-S390

За ова преземање

Ажурирањето е едноставно, а со најновата верзија на фирмверот можете да добиете уште повеќе од Blu-ray-репродукторот.

 • Име: Фирмвер за Blu-ray-репродуктор на верзија M11.R.0502
 • Датум на издавање: 17/12/2014
 • Предности и подобрувања:
 • Ограничувања: само за употреба со Blu-ray-репродуктори што се продаваат во Европа. Сите модели не се продаваат во сите држави

Вашиот фирмвер може веќе да е ажуриран, особено ако имате најнов модел на Blu-ray-репродуктор. Ако бројот на верзијата е M11.R.0502 или повисок, не треба да ажурирате.

Ако не сте сигурни, лесно можете да проверите која верзија на фирмвер ја имате:

 1. вклучете го телевизорот и проверете дали е приклучен на влезот на којшто е приклучен Blu-ray-репродукторот, па ако репродукторот е приклучен на приклучокот AV1, одберете AV1 како влез
 2. Вклучете го Blu-ray-репродукторот. Ако започне да репродуцира диск, притиснете STOP (ЗАПРИ) и почекајте додека не го видите менито од XrossMediaBar (XMB™)
 3. Во XrossMediaBarTM, означете Setup (Поставување) > System Settings (Системски поставки) , а потоа изберете ENTER (ВНЕСИ) со помош на копчињата со стрелки на далечинскиот управувач
 4. Означете Quick Start Mode (РЕЖИМ НА БРЗО СТАРТУВАЊЕ) и потврдете дека е поставено на OFF (ИСКЛУЧЕНО). Ова ажурирање може да не успее ако е избрано "ON (ВКЛУЧЕНО)".
 5. Означете System Information (Информации за системот) и изберете ENTER (ВНЕСИ)
 6. На телевизискиот екран, верзијата на фирмверот изгледа вака:
  "Software Version M11.R.0502" - ако бројот на верзијата е M11.R.0502 или повисок, веќе ја имате најновата верзија на фирмверот.

Постојат 2 лесни начина за ажурирање на фирмверот од Blu-ray-репродукторот:

Sony домашно аудио и видео : преземања на фирмвер  

Го препорачуваме овој метод како наједноставен начин за ажурирање. Обично трае околу 15-30 минути. Прво поставете ја опремата, а потоа преземете го ажурирањето преку интернет на Blu-ray-репродукторот.

Што Ви треба:

 • Етернет-кабел за поврзување на Blu-ray-репродукторот со интернет
 • активна интернет-врска
 • компатибилен телевизор

Како да се уверите дека ажурирањето оди беспрекорно

Ажурирањето обично е многу едноставно. Еве како можете да се уверите дека работи правилно првиот пат:

 • Прочитајте ги упатствата внимателно или во спротивно можете да го оштетите Blu-ray-репродукторот
 • Не исклучувајте го Blu-ray-репродукторот - или не исклучувајте го од струја додека врши ажурирање
 • Не притискајте ниедно копче, освен копчињата споменати во упатствата

Поставување на опремата:

 • Вклучете го телевизорот и проверете дали е поставен на влезот на кој е поврзан Blu-ray-репродукторот. (Ако репродукторот е поврзан на приклучок АВ 2, одберете АВ 2 како влез.)
 • Поврзете го ЛАН-приклучокот на Blu-ray-репродукторот на интернет-извор со помош на етернет-кабел
 • Вклучете го Blu-ray-репродукторот. (Ако има диск во репродукторот, извадете го.)

Земете го ажурирањето:

 1. Во XrossMediaBar TM изберете Setup (Поставување) > Network Update (Мрежно ажурирање) со помош на копчињата со стрелки на далечинскиот управувач и изберете ENTER (ВНЕСИ)
 2. На телевизорот се прикажува пораката Perform version update (Да се изврши ажурирање на верзијата)?
 3. Изберете OK на далечинскиот управувач, а потоа притиснете ENTER (ВНЕСИ).
 4. Почнува процесот на преземање и на телевизорот можете да го видите екранот за преземање
 5. За време на ажурирањето, на телевизорот ќе ја видите пораката */9“. * се менува во 0 и оди до 9 за време на процесот на преземање
 6. Репродукторот сам ќе се престартува и ажурирањето ќе продолжи. - Не користете го и не вклучувајте го репродукторот за време на овој чекор.
 7. На телевизорот повторно ќе ја видите пораката „*/9“. * се менува во 0 и оди до 9 за време на процесот на преземање
 8. Ажурирањето е завршено кога репродукторот автоматски ќе се исклучи. Не користете го и не исклучувајте го репродукторот додека не заврши ажурирањето.
 9. Повторно вклучете го репродукторот
 10. Проверете ја верзијата на фирмверот. Ако бројот на верзијата е M11.R.0502, ажурирањето на фирмверот е успешно

Решавање проблеми

Што да направите ако имате проблеми со ажурирање на фирмверот на Blu-ray-репродукторот преку интернет.

 • На телевизорот се прикажува пораката „Connection status cannot be confirmed (Статусот за поврзување не може да се потврди)“.
  Проблемот може да е во мрежното поврзување.
  1. Проверете дали ЛАН-кабелот е поврзан
  2. Во мрежните поставки проверете дали сте потврдиле дали репродукторот за Blu-ray-дискови има своја ИП-адреса или не. (Ако користите прокси-сервер, внесете ја ИП-адресата од користениот прокси-сервер наместо името на прокси-серверот-домаќин во полето Proxy Server (Прокси-сервер)
  3. Обидете се повторно да ажурирате

 • Енергијата се исклучила додека траеше ажурирањето.
  Вклучете го репродукторот и обидете се повторно да ажурирате.

 • Ажурирањето трае повеќе од 30 минути и сè уште не е завршено.
  1. Исклучете го кабелот од струја, а потоа поврзете го повторно по неколку минути
  2. Вклучете го репродукторот за Blu-ray-дискови
  3. Обидете се повторно со постапката за ажурирање.
   Сè уште не работи? Тогаш контактирајте со службата за поддршка на корисници од Sony

 • По неколку обиди, ажурирањето на фирмверот сè уште не работи.
  1. Креирајте диск за ажурирање и ставете го во репродукторот
  2. Изберете „Retry (Обиди се повторно)“ на екранот за неуспешно ажурирање.
   Сè уште не работи? Тогаш контактирајте со службата за поддршка на корисници од Sony

Користење на диск за снимање ЦД-Р