Модели на кои се однесува

Оваа информација е наменета за следниве модели на Blu-ray Disc плеери:

 • BDP-S280 / S380 / S383

За ова преземање

Ажурирањето е едноставно, а со најновата верзија на фирмверот можете да добиете уште повеќе од Blu-ray-репродукторот.

 • Име: Фирмвер за Blu-ray-репродуктор на верзија M06.R.0632
 • Датум на издавање: 24/12/2014
 • Предности и подобрувања:
 • Ограничувања: само за употреба со Blu-ray-репродуктори што се продаваат во Европа. Сите модели не се продаваат во сите држави.

Вашиот фирмвер може веќе да е ажуриран, особено ако имате најнов модел на Blu-ray-репродуктор. Ако бројот на верзијата е M06.R.0632 или повисок, не треба да ажурирате.

Ако не сте сигурни, лесно можете да проверите која верзија на фирмвер ја имате:

 1. вклучете го телевизорот и проверете дали е приклучен на влезот на којшто е приклучен Blu-ray-репродукторот, па ако репродукторот е приклучен на приклучокот AV1, одберете AV1 како влез.
 2. Вклучете го Blu-ray-репродукторот. Ако започне да репродуцира диск, притиснете STOP (ЗАПРИ) и почекајте додека не го видите менито од XrossMediaBar (XMB™).
 3. Во XrossMediaBarTM, означете Setup (Поставување) > System Settings (Системски поставки) , а потоа изберете ENTER (ВНЕСИ) со помош на копчињата со стрелки на далечинскиот управувач.
 4. Означете Quick Start Mode (РЕЖИМ НА БРЗО СТАРТУВАЊЕ) и потврдете дека е поставено на OFF (ИСКЛУЧЕНО). Ова ажурирање може да не успее ако е избрано "ON (ВКЛУЧЕНО)".
 5. Означете System Information (Информации за системот) и изберете ENTER (ВНЕСИ).
 6. На телевизискиот екран, верзијата на фирмверот изгледа вака:
  "Software Version M06.R.0632" - ако бројот на верзијата е M06.R.0632 или повисок, веќе ја имате најновата верзија на фирмверот.

Постојат 2 лесни начина за ажурирање на фирмверот од Blu-ray-репродукторот:

Sony домашно аудио и видео : преземања на фирмвер  

Го препорачуваме овој метод како наједноставен начин за ажурирање. Обично трае околу 15-30 минути. Прво поставете ја опремата, а потоа преземете го ажурирањето преку интернет на Blu-ray-репродукторот.

Што Ви треба:

 • Етернет-кабел за поврзување на Blu-ray-репродукторот со интернет
 • активна интернет-врска
 • компатибилен телевизор

Како да се уверите дека ажурирањето оди беспрекорно

Ажурирањето обично е многу едноставно. Еве како можете да се уверите дека работи правилно првиот пат:

 • Прочитајте ги упатствата внимателно или во спротивно можете да го оштетите Blu-ray-репродукторот.
 • Не исклучувајте го Blu-ray-репродукторот - или не исклучувајте го од струја додека врши ажурирање.
 • Не притискајте ниедно копче, освен копчињата споменати во упатствата.

Поставување на опремата:

 • Вклучете го телевизорот и проверете дали е поставен на влезот на кој е поврзан Blu-ray-репродукторот. (Ако репродукторот е поврзан на приклучок АВ 2, одберете АВ 2 како влез.)
 • Поврзете го ЛАН-приклучокот на Blu-ray-репродукторот на интернет-извор со помош на етернет-кабел.
 • Вклучете го Blu-ray-репродукторот. (Ако има диск во репродукторот, извадете го.)

Земете го ажурирањето:

 • At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
 • The message Perform version update? on the TV.
 • Select OK using the remote control, and then press ENTER.
 • The download process starts and you see the download screen on the TV.
 • During the download, you see the message DL */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
 • When the download is complete, you see VUP on the front of the player.
 • When the update starts, you see VUP */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
 • When you see the message FINISH on the front of the player, the update is complete. Don’t use or turn off the player until you see this message.
 • The Blu-ray player will automatically turn off.
 • Turn the player back on.
 • Check the firmware version. If the version number is M06.R.0632, the firmware upgrade was successful.

Решавање проблеми

Што да направите ако имате проблеми со ажурирање на фирмверот на Blu-ray-репродукторот преку интернет.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • На телевизорот се прикажува пораката „Connection status cannot be confirmed (Статусот за поврзување не може да се потврди)“.
  Проблемот може да е во мрежното поврзување.
  1. Проверете дали ЛАН-кабелот е поврзан.
  2. Во мрежните поставки проверете дали сте потврдиле дали репродукторот за Blu-ray-дискови има своја ИП-адреса или не. (Ако користите прокси-сервер, внесете ја ИП-адресата од користениот прокси-сервер наместо името на прокси-серверот-домаќин во полето Proxy Server (Прокси-сервер).
  3. Обидете се повторно да ажурирате.

 • Енергијата се исклучила додека траеше ажурирањето.
  Вклучете го репродукторот и обидете се повторно да ажурирате.

 • Ажурирањето трае повеќе од 30 минути и сè уште не е завршено.
  1. Исклучете го кабелот од струја, а потоа поврзете го повторно по неколку минути.
  2. Вклучете го репродукторот за Blu-ray-дискови.
  3. Обидете се повторно со постапката за ажурирање.
   Сè уште не работи? Тогаш контактирајте со службата за поддршка на корисници од Sony

Користење на диск за снимање ЦД-Р