За ова преземање

Ако можете, препорачуваме да користите интернет за ажурирање. Ако не, можете да го користите овој метод наместо интернет. Преземете го ажурирањето на компјутер, изрежете го на празен диск и префрлете го на Blu-ray-репродукторот.

Го препорачуваме следниов оперативен систем: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Како да се уверите дека ажурирањето оди беспрекорно

Ажурирањето обично е многу едноставно. Еве како можете да се уверите дека работи првиот пат:

 • Прочитајте ги упатствата внимателно или во спротивно можете да го оштетите Blu-ray-репродукторот.
 • Не исклучувајте го Blu-ray-репродукторот - или не исклучувајте го од струја додека врши ажурирање.
 • Не притискајте ниедно копче, освен копчињата споменати во упатствата.

Преземете го ажурирањето на компјутерот:

 1. Прочитајте ги и согласете се со одредбите и условите
 2. Преземете ја датотеката UPDATA_M06R0632M.ZIP на компјутерот, но запомнете во која папка ја преземате.
 3. Одете на датотеката и проверете дали големината е 63.1 МБ (66,174,265 бајти).
 4. Отпакувајте ја датотеката - отпакуваната датотека ќе биде именувана UPDATA_M06R0632.ISO.
 5. Кликнете со десното копче на датотеката UPDATA_M06R0632.ISO и изберете Get info (Добиј информации).
 6. Проверете дали големината на датотеката е 67.5 МБ (70,787,072 бајти).


  Информации за датотеката

Креирајте диск:

 • Отворете ја програмата Disk Utility преку Applications (Апликации) > Utilities (Услужни програми) > Disk Utility на Вашиот Mac.
 • Повлечете па спуштете ја датотеката UPDATA_M06R0632.ISO во левото окно од прозорецот на програмата Disk Utility.


  Прозорец за програмата Disk Utility

 • Ставете празен диск за снимање ЦД-Р во компјутерот.
 • Изберете ја датотеката UPDATA_M06R0632.ISO, кликнете на иконата Burn (Режи) iи кликнете на опцијата Burn (Режи).
  Ако сакате да проверите што режете, кликнете на иконата со мал триаголник и изберете Verify burned data (Провери ги изрежените податоци)..


  Опција за режење дискови

 • Датотеката се снима на дискот.
 • Кога ќе ја видите пораката "успешно изрежано", кликнете OK и дискот ќе се исфрли.
 • Ако не сте сигурни дали работи правилно, почнете одново и направете нов диск.

Префрлете го ажурирањето на репродукторот

Прво подгответе ја опремата, а потоа префрлете го ажурирањето на репродукторот.

Подгответе ја опремата:

 1. Вклучете го телевизорот и проверете дали е поставен на влезот на кој е поврзан Blu-ray-репродукторот. (Ако репродукторот е поврзан на приклучок АВ 2, одберете АВ 2 како влез.)
 2. Вклучете го Blu-ray-репродукторот.
 3. Ставете го дискот во репродукторот и затворете ја фиоката за дискот.

Префрлете го ажурирањето:

 1. Откако ќе се вчита дискот, на телевизорот ќе се прикаже пораката Perform version update (Да се изврши ажурирање на верзијата)?.
 2. Изберете OK на далечинскиот управувач, а потоа притиснете ENTER (ВНЕСИ).
 3. Ажурирањето започнува.
 4. За време на ажурирањето, на телевизорот ќе ја видите пораката "VUP*/9". * се менува во 0 и оди до 9 за време на процесот на ажурирање.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Извадете го дискот за ажурирање од репродукторот и вклучете го репродукторот.
 7. Проверете ја верзијата на фирмверот. Ако бројот на верзијата е M06.R.0632, ажурирањето на фирмверот е успешно.

Решавање проблеми

Што да направите ако имате проблеми со ажурирање на фирмверот на Blu-ray-репродукторот ако користите компјутер и диск.

 • „SYS ERR“ или „VUP NG“ се прикажува на екранот на предниот панел.
  1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување „POWER“ на плеерот и држете го притиснато неколку секунди додека плеерот не се исклучи.
  2. Повторно притиснете го копчето за вклучување/исклучување „POWER“ и постапката за ажурирање ќе продолжи.
  3. Сѐ уште не функционира?
   • Извадете го дискот од плеерот.
   • Избришете ги датотеките за ажурирање од компјутерот.
   • Обидете се повторно со постапката за ажурирање со диск.
  4. Сѐ уште не функционира? Контактирајте со корисничката поддршка на Sony

 • Пораката „VUP“ не се прикажува на екранот на предниот панел откако ќе го ставите дискот за ажурирање.
  1. Извадете го дискот од плеерот.
  2. Избришете ги датотеките за ажурирање од компјутерот.
  3. Обидете се повторно со постапката за ажурирање со диск.

 • Дискот за ажурирање нема да излезе.
  Следете ги следниве чекори:
  1. Исклучете го репродукторот и исклучете го кабелот за наизменична струја.
  2. Повторно поврзете го кабелот за наизменична струја додека го притискате копчето "Open/Close (Отвори/Затвори)" на репродукторот - не на далечинскиот управувач.
  3. Продолжете со притискање на копчето Open/Close (Отвори/Затвори) на репродукторот додека не се отвори фиоката.
  4. Извадете го дискот.

 • Енергијата се исклучила додека траеше ажурирањето
  Вклучете го репродукторот и задржете го дискот за ажурирање во фиоката. Ажурирањето ќе започне автоматски.

 • Датотеката за ажурирање UPDATA_M06R0632M.ZIP којашто ја презедов од веб-локацијата за ажурирање не може да се отпакува.
  Дали успешно ја презедовте датотеката? Обидете се да ја избришете датотеката и повторно да ја преземете.

 • Ажурирањето трае повеќе од 30 минути и сè уште не е завршено
  1. Исклучете го кабелот од струја, а потоа поврзете го повторно по неколку минути.
  2. Вклучете го репродукторот за Blu-ray-дискови.
  3. Обидете се повторно со постапката за ажурирање.
   Сè уште не работи? Тогаш контактирајте со службата за поддршка на корисници од Sony