Модели на кои се однесува

Оваа информација е наменета за следниве модели:
 • DSC-RX100M4

За ова преземање

Придобивки и подобрувања од претходното ажурирање

 • Ја подобрува работата при користењето на куќиштето за под вода MPK-URX100A:
  1. Го додава „Underwater Auto“ (Автоматски подводен режим) во поставките за Баланс на белата боја.
  2. Го додава режимот „Flash Off“ (Исклучен блиц) кога единицата за блицот е „излезена“.
 • Ја подобрува целосната стабилност на фотоапаратот.

Претходни придобивки и подобрувања

 • Фото апаратот сега може да снима во формат XAVC S, компатибилен со картичките SDHC и SDXC
  • Кога се снимаат филмови во формат XAVC S, потребна е SD-картичка со класа на брзина 10 или UHS-картичка со класа на брзина U1 или побрза. (Кога се снима со брзина од 100 Mbps или повеќе, потребна е UHS-картичка со класа на брзина U3.)
  • Кога се користи мемориска картичка SDHC за снимање филмови во XAVC S за подолг временски период, снимените филмови ќе се делат во датотеки од 4 GB. Поделените датотеки може да се интегрираат во една датотека со користење на PlayMemories Home.

Информации за датотеката

Име на датотека

 • Системски софтвер верз.2.00 за DSC-RX100M4 (Windows)

Верзија на датотека

 • 2.00

Големина на датотека

 • 237 МБ (249.122.544 бајти)

Датум на издавање

 • 30/03/2017

Подготовка

Проверете ја верзијата на системски софтвер

Следете ги упатствата подолу за да ја проверите верзијата на системскиот софтвер. Ако верзијата на системскиот софтвер е 2.00, не е потребно ажурирање.

 1. Изберете Menu (Мени) --> Setup subpage 6 (Поставување подредена страница 6) --> Version (Верзија) на фотоапаратот.
 2. Верзијата на системскиот софтвер се прикажува како што е прикажано подолу.


Системски побарувања

Оперативни системи


Најновата верзија на ажурирањето на системскиот софтвер на објективот е компатибилна со најчесто користените верзии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Компјутерски хардвер


Најновата верзија на ажурирањето на системскиот софтвер е компатибилна со следниов хардвер:
 • Простор на тврдиот диск: 500 МБ или повеќе
 • РАМ: 512 МБ или повеќе
  Забелешка: Затворете ги секој друг апликациски софтвер пред ажурирање на системскиот софтвер.
 • Извор на енергија за фотоапаратот
  • Целосно наполнета батерија на полнење NP-BX1
   Напомена: Може да се изврши ажурирање само кога нивото за наполнетост на батеријата покажува (три цртички) или повеќе. Препорачуваме да се користи целосно наполнета батерија.
 • УСБ-кабел доставен со фотоапаратот

  Напомена: Функционалноста со ажурирањето не се гарантира со кој било друг УСБ-кабел.

Преземи

Важно известување

 • Затворете ги секој друг апликациски софтвер пред ажурирање на системскиот софтвер.
 • Кога вршите ажурирање за системскиот софтвер, користете целосно наполнети батерии за полнење NP-BX1.
 • Не отстранувајте ја батеријата или AC адаптерот додека трае ажурирањето. Во спротивно, фотоапаратот може да не работи поради ненадејно исклучување на енергијата.
 • Отстранете ја мемориската картичка од фотоапаратот однапред.
 • Ажурирањето на системскиот софтвер трае околу 15 минути, па затоа спречете го компјутерот да помине во режим на спиење. Во случај компјутерот да помине во режим на спиење и ажурирањето да се прекине, повторете го целиот процес од почеток.

Како да го преземете ажурирањето

 1. Уверете се дека сте најавени како корисник со администраторски права.
 2. Прочитајте го одрекувањето од одговорност што се наоѓа на дното од страницата и согласете се со одредбите и условите со кликнување на полето за штиклирање. Потоа кликнете на копчето Download (Преземи).
 3. Ќе започне преземањето на датотеката [Update_DSCRX100M4V200.exe].
 4. Зачувајте ја датотеката на десктопот на компјутерот (препорачано).

  За корисниците на Windows 8.1 или Windows 10;

  Според почетните поставки на Internet Explorer, датотеката за ажурирање ќе биде зачувана во папката [Downloads] (Преземања). Кликнете на сликичката Работна површина од почетниот екран и најдете ја преземената датотека во папката Преземања користејќи го Explorer.

Инсталирај

Чекор 1: Вклучете ја Програмата за ажурирање

 1. Затворете ги сите отворени програми на компјутерот.
 2. Кликнете двапати на датотеката [Update_DSCRX100M4V200.exe] што сте ја презеле. - Не поврзувајте го фотоапаратот во оваа фаза.
 3. System Software Updater (Програмата за ажурирање на системскиот софтвер) се активира. 4. Вклучете го фотоапаратот.
 5. Според упатствата во прозорецот на System Software Updater (Програма за ажурирање на системскиот софтвер), на фотоапаратот изберете Menu (Мени) --> Setup subpage 3 (Поставување потстраница 3) --> USB Connection (USB-врска) и проверете дали е избрано Mass Storage (Масовно складирање).
  Ако е избран друг режим освен Mass Storage (Масовно складирање), изберете Mass Storage (Масовно складирање). 6. Поврзете го фотоапаратот на компјутерот со приложениот USB-кабел. На LCD-екранот од фото апаратот се појавува „УСБ-режим“.
  Забелешка: Кога фото апаратот е поврзан на компјутерот, LCD-екранот на фото апаратот се исклучува. продолжете на следниот чекор.
  Ако LCD-екранот од камерата не се исклучи, обидете се со еден од следниве методи.
  • Исклучете го и повторно вклучете го USB-кабелот.
  • Ако компјутерот има повеќе USB-приклучоци, обидете се со другите приклучоци.
  Понекогаш кога фото апаратот е поврзан со компјутерот преку USB-кабел, на екранот од компјутерот може да се појави порака за рестартирање на компјутерот. Во овој случај, извадете го комплетот батерии или AC адаптерот од фото апаратот, рестартирајте го компјутерот и следете ги постапките од "2. Вклучете ја System Software Updater" (Програма за ажурирање на системскиот софтвер).
 7. Откако ќе го потврдите LCD-екранот на фото апаратот, кликнете [Next] (Следно). На долниот лев дел од екранот се прикажуваат тековната верзија и верзијата по ажурирањето. Откако ќе потврдите дека тековната верзија на софтверот е „Ver.1.30 or earlier“ (Верзија 1.30 или постара), кликнете Next (Следно). Ако верзијата на системскиот софтвер е верзија 2.00 или понова, не е потребно ажурирање. Во овој случај, запрете ја USB-врската и кликнете [Finish] (Заврши). Исклучете го фотоапаратот, извадете го комплетот батерии и/или AC адаптерот, повторно ставете ја батеријата или повторно поврзете го AC адаптерот и вклучете го фотоапаратот.

  Потребно е ажурирање


  Не е потребно ажурирање


 8. Кликнете Next (Следно). Ќе се појави следниот екран.

 9. По автоматското ресетирање, се прикажува екранот подолу.
  За време на ажурирањето се прикажува лентата за напредок (околу 15 минути).

  Забелешка: Никогаш не исклучувајте го фото апаратот, ниту USB-кабелот за време на ажурирањето
 10. По завршувањето на ажурирањето, се појавува екранот подолу. Исто така, фотоапаратот се престартува автоматски, а тоа може да потрае неколку минути. Почекајте додека на LCD-екранот од фотоапаратот не се појави истиот екран како при започнувањето на ажурирањето на софтверот.
  Кога екранот ќе се појави, притиснете го копчето [Finish] (Заврши) и исклучете го USB-кабелот.

  Доколку по рестартирањето се прикаже пораката за внимание при враќање податоци, почекајте додека не исчезне пораката за внимание. Нема аномалии.

Чекор 2: Потврдете дека верзијата на системскиот софтвер на уредот е верзија 2.00.

 1. На фотоапаратот, изберете Menu (Мени) --> Setup subpage 6 (Поставување подредена страница 6) --> Version (Верзија).
 2. Верзијата на системскиот софтвер се прикажува како што е прикажано подолу.