Модели на кои се однесува

Оваа информација е наменета за следниве модели:

 • HVL-F45RM

За ова преземање

Придобивки и подобрувања со најновото ажурирање

 • Подобрена стабилност при емитување светлина.

Претходни придобивки и подобрувања

 • Ја овозможува функцијата „External Flash Set“ (Поставување надворешен блиц) со компатибилен фотоапарат со заменлив објектив.
  Забелешка: Оваа функција е поддржана само кога блицот е поставен директно на фотоапаратот и не може да се користи кога се употребува блиц што не е вграден со кабел.
 • Компатибилни модели на фотоапарати:

  • ILCE-7RM4 (со верзија на фирмвер 1.10 или понова)
  • ILCE-7RM3 (со верзија на фирмвер 3.10 или понова)
  • ILCE-7M3 (со верзија на фирмвер 3.10 или понова)

Информации за датотеката

Име на датотека

 • Ажурирање на системскиот софтвер (фирмвер) на HVL-F45RM верзија 2.01 (Windows)

Верзија на датотека

 • 2.01

Големина на датотека

 • 2.76 МБ (2.895.056 бајти)

Датум на издавање

 • 21-04-2020

Подготовка

Проверете ја верзијата на системски софтвер

Следете ги упатствата подолу за да ја проверите верзијата на системскиот софтвер. Ако верзијата на системскиот софтвер е 2.01, не е потребно ажурирање.

 1. Изберете [Menu] (Мени) → [2/3] → [VERSION] (Верзија) → [FLASH] (Блиц) на уредот.
 2. Верзијата на системскиот софтвер се прикажува како што е прикажано подолу.

Системски побарувања

Оперативни системи

Најновата верзија на ажурирањето за системскиот софтвер е компатибилна со најчесто користените верзии на Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Компјутерски хардвер

Најновата верзија на ажурирањето за системскиот софтвер е компатибилна со следниов хардвер:

 • Простор на хард диск: 500 MB или повеќе
 • Слободен простор во RAM: 512 MB или повеќе

Забелешка: Затворете го секој друг апликациски софтвер пред ажурирање на системскиот софтвер.

Друг хардвер

 • Извор на напојување за уредот:
  • Четири нови алкални батерии LR6 (големина AA)
  • или
  • Четири целосно полни батерии од никел-метал хидрид на полнење (Ni-MH) со големина AA
  Забелешка: Ажурирањето може да се изврши само кога преостанатото ниво на батеријата е доволно. Препорачуваме да користите нови батерии или целосно наполнети батерии.
 • Користете стандарден USB-кабел или кабел приклучен на фотоапаратот.
  Забелешка: Функционалноста со ажурирањето не се гарантира со кој било друг USB-кабел.

Преземање и инсталирање

Важно известување

 • Користете четири нови алкални батерии LR6 (големина AA) или четири целосно полни батерии од никел-метал хидрид на полнење (Ni-MH) со големина AA.
 • За време на ажурирањето, не отстранувајте ја батеријата; Во спротивно, уредот може да не работи поради ненадејно исклучување на напојувањето.
 • Спречете го компјутерот да помине во режим на спиење.
 • Уверете се дека е прекинато поврзувањето со сите уреди освен со компјутерот.

Како да ја преземете апликацијата за ажурирање:

 1. Уверете се дека сте најавени како корисник со администраторски права.
 2. Откако ќе го прочитате одрекувањето од одговорност, кликнете Download (Преземи).
 3. Ќе започне преземањето на датотеката [HVLF45RMV201.exe].
 4. Зачувајте ја датотеката на десктопот на компјутерот (препорачано).
 5. Напомена за корисниците на Windows 8.1/10:
  Со стандардните поставувања на Internet Explorer, датотеката за ажурирање ќе биде зачувана во папката [Downloads] (Преземања).
  Кликнете на иконата Desktop (Работна површина) од почетниот екран и најдете ја преземената датотека во папката Downloads (Преземања) користејќи го Explorer.

Чекор 1: Вклучете ја Програмата за ажурирање

 1. Затворете ги сите програми што се извршуваат на компјутерот во моментот.
 2. Кликнете двапати на датотеката [HVLF45RMV201.exe] што сте ја презеле. - Не поврзувајте го фотоапаратот во оваа фаза.
 3. System Software Updater (Програмата за ажурирање на системскиот софтвер) се активира.

 4. Вклучете го уредот.
 5. Користете стандарден USB-кабел или кабел приклучен на фотоапаратот. Потоа поврзете ги компјутерот и уредот. LCD-мониторот на уредот се исклучува кога ќе се поврзе со USB-кабел.

  Забелешка: Ако компјутерот не може да го пронајде уредот, на екранот од компјутерот ќе се прикаже пораката „Could not find the device for this update." (Не може да се најде уредот за ова ажурирање). Доколку се случи тоа, обидете се со следново.
  • Исклучете го и повторно вклучете го USB-кабелот.
  • Ако компјутерот има повеќе USB-приклучоци, обидете се со другите приклучоци.

 6. Откако ќе го потврдите LCD-екранот за уредот, кликнете [Next] (Следно). На долниот лев дел од екранот се прикажуваат тековната верзија и верзијата по ажурирањето.
  По потврдување дека [Current version] (Тековната верзија) е „Ver.2.00“ (Верзија 2.00) или постара, кликнете [Next] (Следно). Ако верзијата на системскиот софтвер е верзија „2.01“ или понова, не е потребно ажурирање.
  Во овој случај, прекинете го USB-поврзувањето и кликнете [Finish](Заврши), исклучете го уредот, извадете го комплетот батерии, повторно ставете ја батеријата и повторно вклучете го уредот.

  Забелешка: Ако на екранот се појави пораката "Would you like to install this device software?" (Publisher: Sony Corporation) (Дали сакате да го инсталирате овој софтвер за уредот? (Издавач: Sony Corporation), кликнете [Install] (Инсталирај).


  Потребно е ажурирање


  Не е потребно ажурирање

 7. Уредот автоматски се ресетира.
  Ќе се појави следниот екран.

 8. Започнете со ажурирање
  По автоматското ресетирање, се прикажува екранот подолу. За време на ажурирањето се прикажува лентата за напредок (околу 10 минути).
  Забелешка: Никогаш не исклучувајте го уредот, ниту USB-кабелот за време на ажурирањето

 9. Завршете го ажурирањето
  Откако ажурирањето ќе заврши, ќе се прикаже екранот подолу. Уредот ќе се престартува автоматски, а тоа може да потрае неколку минути.
  Кога екранот ќе се појави, притиснете го копчето [Finish] (Заврши) и исклучете го USB-кабелот. Исклучете го уредот, па повторно вклучете го.

Чекор 2: Потврдете дека верзијата на системскиот софтвер на уредот е 2.01.

 1. Изберете [Menu] (Мени) → [2/3] → [VERSION] (Верзија) → [FLASH] (Блиц) на уредот.
 2. Верзијата на системскиот софтвер се прикажува како што е прикажано подолу.