Информации за ажурирање на софтверот на Android TV™ - есен 2020 година

  Големо софтверско ажурирање е закажано да започне во 2020 година за вашиот модел на Android TV. Оваа статија ги опишува новите и подобрените карактеристики, како и другите промени што се доставуваат со ова ажурирање. Имајте предвид дека е можно одредени карактеристики веќе да се вклучени на одредени модели на телевизори од 2020 година.

  Кога ќе бидете подготвени да го ажурирате софтверот на телевизорот, притиснете го копчето HELP на далечинскиот управувач, па изберете Ажурирање на системскиот софтвер.
  Не заборавајте дека ажурирањето на софтверот се врши во фази и можно е сѐ уште да не е достапно за вашиот телевизор.

  Ако ви е вклучено Автоматски проверувај за ажурирање, автоматски ќе добиете известување за да го ажурирате телевизорот кога ажурирањето на софтверот ќе биде достапно.

  Карактеристики и промени

  Нови карактеристики
  Подобрени карактеристики
  Други промени

  Производи на кои се однесува

  Список на целни модели

  Нови карактеристики

  • Прикажување совети за говорни наредби

  Ќе се прикажат совети за говорни наредби на екранот од телевизорот кога ќе речете “Ok Google, Voice hints” на телевизорот (само за модели со вграден микрофон) или ќе речете “Voice hints” во микрофонот на далечинскиот управувач.
  Овие совети ви помагаат полесно да разберете која говорна наредба треба да се користи за да извршите некое дејство на телевизорот.

  *Достапни јазици (од 1 ноември 2020 година)

  • Говорни наредби што се поддржани во Мени за влез / Брзи поставки / ТВ мени

  Сега може да управувате со овие менија со вашиот глас така што ќе речете:

  • Ok Google, Мени за влез”,
  • Ok Google, Брзи поставки” и
  • Ok Google, ТВ мени

  на телевизорот со вграден микрофон.
  Менијата со кои може да се управува со глас се означени со икона за глас како што е прикажано подолу.

  Икони за глас на екранот Брзи поставки

  *Достапни јазици (од 1 ноември 2020 година)

  • Овозможено говорно пребарување за снимена содржина

  Може да пребарувате за содржината што сакате да ја гледате од Листа на снимени наслови со вашиот глас така што ќе речете “Ok Google, Листа на снимени наслови” на телевизорот со вграден микрофон.
  На пример, откако ќе активирате Листа на снимени наслови со гласот, речете “Забава”, па “3ти” за да се репродуцира третата програма во жанрот Забава.
  Менијата со кои може да се управува со глас се означени со икона за глас како што е прикажано подолу.

  Икони за говор на екранот Листа на снимени наслови

  *Достапни јазици (од 1 ноември 2020 година)

  • Апликацијата Apple TV е поддржана

  Апликацијата Apple TV на телевизорот ви овозможува да пристапите до Apple TV+ и премиум канали на Apple TV и да купите или изнајмите над 100.000 филмови и ТВ-серии. Може да се претплатите на Apple TV+ на апликацијата Apple TV на вашиот телевизор, iPhone, iPad, iPod touch и Mac или на tv.apple.com.
  *Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch и Mac се трговски марки на Apple Inc.

  Назад на врвот

  Подобрени карактеристики

  • Полесни поставки за поврзани уреди

  Ако поврзете уред со телевизорот додека телевизорот е вклучен, поврзаниот уред ќе биде откриен и ќе се прикаже известување на екранот од телевизорот. Оттука, следете го волшебникот за поставување за лесно да ги конфигурирате потребните поставки. Особено за PlayStation®4, поставките за формат за HDMI сигнал и Режим на слика ќе се завршат автоматски.

  • Подобрено е прикажувањето на HDMI-уредите во Мени за влез

  По ажурирањето, ќе се прикажуваат само HDMI-влезовите на поврзаните уреди. (Освен аудиосистеми)
  Екран Мени за влез

  1. Пред ажурирањето
  2. По ажурирањето
  • Подобрено користење на уреди поврзани преку HDMI

  Кога ќе се поврзе уред што е поддржан од HDMI-CEC, може да се прикаже мени за операции со притискање на копчето DISPLAY*.
  Копче (Info)
  Како резултат на тоа, може да го приспособите менито за да ги отстраните операциите што не се користат често.

  • Автоматско додавање ставки во Мени за влез / Брзи поставки

  Во зависност од вашето користење, често користените апликации автоматски се додадени во Мени за влез, а често користените поставки автоматски се додадени во Брзи поставки.

  • Додадена е функција за кратенка за Пристапност во Брзи поставки

  Додадени се кратенки за TalkBack, Зголемување на текст и Читач за екран во Брзи поставки, што ви овозможуваат директно да ги вклучите и исклучите тие поставки.

  • Збогатен кориснички интерфејс (UI) за поставување за Слика со описи и графики

  Корисничкиот интерфејс во поставувањата за Слика е променет така што секоја ставка за поставување има визуелно објаснување на достапните опции.

  • Подобрени Контроли за родителски надзор

  Може да го ограничите времето на користење на апликации и на телевизорот. (Време на работа на екран)
  Бидејќи родителите може да ги постават и временскиот опсег и должината на ограниченото време, тие може безбедно да го контролираат времето за гледање видеа и играње игри на нивните деца.

  Како се користат Контроли за родителски надзор:

  Притиснете го копчето HOME, па изберете ПоставкиПретпочитани вредности за уредотКонтроли за родителски надзорКанали и надворешни влезови, Апликации или Време на работа на екран.

  • Подобрен кориснички интерфејс за поставување на каналите

  Корисничкиот интерфејс за поставување на каналите е променет, што го олеснува конфигурирањето на потребните поставувања додека гледате во екранот.

  • Подобрено ТВ мени / Guide

  Ако го притиснете копчето TV за телевизорот на далечинскиот управувач за да се прикаже списокот на канали за емитување, деталните информации за постојната и следната ТВ-програма може да се прикажат со притискање на копчето (горе).
  Исто така, жанровите како што се Забава се додадени во ТВ мени и Guide, што ви помага побрзо да ја најдете програмата што сакате да ја гледате.

  • Подобрен кориснички интерфејс за Листа на снимени наслови

  Сега е полесно да се користи Листа на снимени наслови. На пример, може да ја прикажете истата ТВ-серија во една папка.

  • Подобрено мени за известувања

  Кога нивото на батеријата на далечинскиот управувач ќе се намали, ќе добиете известување во менито за известувања.(Освен серијата AF9, ZF9)
  Исто така, ќе добиете известување кога слободниот простор на USB HDD е мал.

  Назад на врвот

  Други промени

  • Стандардизација на поставките за јазикот на светско ниво

  Поставките за јазикот се стандардизирани на светско ниво, како кај паметните телефони. Бидејќи поставките за јазикот важат за јазикот за говорно пребарување како и за јазикот на корисничкиот интерфејс што се прикажува на екранот од телевизорот, сега секој може полесно да го користи телевизорот.

  • Екранот за Помош е променет

  Дизајнот на екранот за Помош што се прикажува со притискање на копчето HELP на далечинскиот управувач е променет.

  • Името за поставката за Поставување кабелски/сателитски приемник е променето во Поставување на кабелски/сателитски приемник

  Променето во име на поставка што е полесно за разбирање.

  • Овозможени се операции на ТВ-приемникот со користење на доставениот далечински управувач за телевизорот (Германија, Холандија, Белгија, Русија)

  Опцијата Поставување на кабелски/сателитски приемник е додадена во Гледање ТВНадворешни влезови во менито Поставки.
  Завршувањето на операцијата за Поставување на кабелски/сателитски приемник ќе ви овозможи да вршите операции со вашиот ТВ-приемник со доставениот далечински управувач за телевизорот.
  Покрај тоа, програмите од ТВ-приемникот сега може да се прикажат во ТВ мени и Guide.

  • YouView сега е апликација (Обединето Кралство)

  За да ја користите апликацијата YouView, притиснете го копчето TV за телевизорот на далечинскиот управувач за телевизорот и изберете LIVE TV & CATCHUP на менито Home на телевизорот.
  Ако сте најавени со сметка на Google, може да уживате во најновите карактеристики на YouView.

  Назад на врвот