ИД на напис : 00252517 / Последна промена : 23.12.2021

Sound Organizer верзија 1.6.03

  Погледнете ги главните промени што се запишани подолу пред да го извршите ажурирањето.


  Главни белешки

  ВАЖНО: Имајте предвид дека откако ќе го инсталирате ажурирањето, нема да може да се вратите на претходната верзија.

  • Интернет-поврзување и IP-адреса

   Корисничките податоци како што е IP-адреса или детални информации за уредот се користат кога производот е поврзан на интернет за ажурирање на софтверот или за добивање услуги од други лица.
   За ажурирања на софтверот, овие податоци може да се испратат до нашиот сервер за ажурирање за да ви се обезбеди правилно ажурирање на софтверот за вашиот уред.
   Ако не сакате да ги дадете тие кориснички податоци, не вклучувајте ја функцијата за безжичен интернет и ставете кабел за да се префрлите на интернет.

  Може да го преземете системскиот софтвер (фирмверот) за Sound Organizer 1.6.03 откако ќе се согласите со трите белешки погоре.