ИД на напис : 00249326 / Последна промена : 26.08.2020

Преносливо аудио: Каде да го најдам името на моделот и серискиот број?

  Преносливо аудио

  Примери за правилно име на моделот и локација на серискиот број

  Изберете го типот на производот:


  WALKMAN

  Водоотпорен
  WALKMAN

  Слушалки со обрач
  за на глава

  Навистина
  безжични слушалки
      

  Преносливи и
  безжични звучници

  Аудиоуреди

  Дигитални
  диктафони

  Радија
   

  WALKMAN

  Примери за правилни имиња на модели: NWZ-W252, NW-E003F

  Името на моделот и серискиот број на дигиталните музички плеери Walkman обично се наоѓаат на задниот дел од уредот.
  WALKMAN
  1: Име на моделот
  2: Сериски број
   

  Водоотпорен WALKMAN

  Примери за правилни имиња на модели: NW-WS623. NW-WS413.

  Името на моделот и серискиот број на водоотпорните модели на Walkman обично се наоѓаат од двете страни на уредот.
  Водоотпорен WALKMAN
   

  Слушалки со обрач за на глава

  Во зависност од моделот на слушалките, името на моделот и серискиот број може да ги најдете на слушалките или во перничето за главата како што е прикажано на сликата подолу
  Слушалки со обрач за на глава
   

  Навистина безжични слушалки

  Името на моделот и серискиот број се наоѓаат на долниот дел од торбичката за полнење.
  Навистина безжични слушалки
   

  Преносливи и безжични звучници

  Во зависност од моделот на безжичните звучници, името на моделот и серискиот број може да ги најдете на долниот дел од преносливиот и безжичен звучник.

  Примери за правилно име на моделот и сериски број: SRS-HG1


  Преносливи и безжични звучници

   

  Аудиоуреди

  Примери за правилно име: CFD-S70

  1. Името на моделот и серискиот број се наоѓаат на долниот дел од производот.
  2. Името на моделот CFD-S70 е напишано од надворешната страна, додека етикетата со серискиот број се наоѓа од внатрешниот дел на капакот на просторот за батеријата.
  3. Отворете го капакот на просторот за батеријата за да го најдете серискиот број.
  Аудиоуреди

   

  Дигитални диктафони

  Во зависност од моделот на дигиталниот диктафон, името на моделот и серискиот број може да ги најдете на задниот или на долниот дел од дигиталниот диктафон.

  Примери за правилно име: ICD-SX2000

  1. Име на модел
  2. Сериски број
  Дигитални диктафони

  Примери за правилно име: ICT-TX800

  1. Име на модел
  2. Сериски број
  Дигитални диктафони

   

  Радија

  Во зависност од моделот на радиото, името на моделот и серискиот број се наоѓаат на задниот или на долниот дел од уредот, или, пак, во просторот за батеријата.