ИД на напис : 00225259 / Последна промена : 15.05.2019

Придобивки и карактеристики на ажурирањето на фирмверот на ILCE-9 на верзија 5.00

  Ова ажурирање на системскиот софтвер (фирмвер) на верзијата 5.00 ги проширува постојните перформанси за AF на моделот и додава повеќе нови функции кои обезбедуваат дополнителна поддршка при фотографирање, прегледување и приспособување на фотоапаратот.

  Забелешка: За најновото ажурирање на системскиот софтвер (фирмвер), проверете во делот за преземања за ILCE-9.

  ВАЖНО: Погледнете ги следниве придобивки и промени пред да го извршите ажурирањето.


  Додадени функции и променети спецификации

  Проверете ги промените што се опишани подолу пред да го инсталирате ажурирањето. Кога има врски до Водичот за помош или други информации, погледнете ги и тие информации.

  Снимање

  Гледање

  Приспособување на фотоапаратот

  Мрежни функции

  Избришани функции

  Проверете ги избришаните функции што се опишани подолу пред да го инсталирате ажурирањето. Кога има врски до Водичот за помош или други информации, погледнете ги и тие информации.

  Избришани функции