ИД на напис : 00198001 / Последна промена : 17.06.2021Отпечати

Известување за безбедност за лична станица за содржини LLS-201

  Почитувани корисници,

  Личната станица за содржини LLS-201, издадена во јуни 2013 година, користи заштитен пристап на Wi-Fi II (Wi-Fi Protected Access II – WPA2) како стандард за шифрирање безжични мрежи.
  Врз основа на извештаите во индустријата, откриено е дека оваа технологија ја има следнава ранливост. (База на податоци за известувања за ранливост на CERT)

  За да се овозможи безбедноста и да се заштитат уредите од злонамерни напаѓачи кои може да ја искористат оваа ранливост, следете ги упатствата како што е опишано подолу:

  1. Користете директно поврзување со вашите уреди

   Кога го поврзувате LLS-201 со паметен телефон или таблет, користете директно безжично поврзување (режим Wi-Fi Direct) без користење безжична пристапна точка за LAN.
    

  2. Поставете лозинка

   Поставете лозинка за LLS-201 според упатствата дадени во Водичот за помош (погледнете ја врската подолу).
   Ако ја дадете лозинката на други лица со цел споделување датотеки, препорачуваме да ја промените лозинката веднаш по споделувањето.

    
  3. Изберете безбедно место во текот на безжичното LAN-поврзување

   Ако го поврзувате LLS-201 со паметен телефон или таблет преку безжична пристапна точка за LAN, изберете безбедно место (како што е вашиот дом) каде што ќе им биде тешко на други лица да пристапат до поврзувањето на безжичната мрежа.

    
  4. Избегнувајте да користите јавни безжични LAN
   Некои јавни безжични LAN не се доволно безбедни и дозволуваат поврзување на неодреден број корисници. За потребите на безбедноста, препорачуваме да избегнувате поврзувања од LLS-201 на јавни безжични LAN.