ИД на напис : 00195556 / Последна промена : 08.02.2018Отпечати

Вести за VAIO – Ранливост на безжична LAN (Wi-Fi) WPA2 на Sony VAIO

  8 февруари 2018 година
  Sony Corporation

   

  Пронајдени се повеќе ранливости во заштитениот пристап на Wi-Fi 2 (CERT: Белешка за ранливоста). WPA 2 е стандард за комуникација преку безжична LAN (Wi-Fi). Меѓу другите ефекти, овие ранливости може да им овозможат на напаѓачите да се насочат кон шифрирани информации кои се пренесуваат преку мрежи Wi-Fi.

  Препорачуваме корисниците веднаш да ги преземат следниве противмерки за да се спречи оваа ранливост да влијае врз нивните компјутери Sony VAIO.

  Искрено се извинуваме за сите непријатности што може да ги предизвика ова и ви благодариме за разбирањето и соработката.


   

  Засегнати модели

  Сите модели на Sony VAIO опремени со безжична LAN, компатибилни со стандардот за комуникација WPA 2.

   

  Решение

  Со ажурирање на оперативниот систем Windows (*) преку Windows Update (Ажурирање на Windows), може да го избегнете влијанието на оваа ранливост додека работи оперативниот систем.

  Кога оперативниот систем не работи, спроведете едно од следниве решенија.

  1. Оневозможете ја функцијата Wake-on-Wi-Fi (Разбуди на Wi-Fi).
  2. Оневозможете го режимот на спиење.
  3. Не користете безжична LAN (Wi-Fi). Користете жичана LAN-врска.

  Windows Update (Ажурирање на Windows) (*): Не е поддржано за Windows Vista и постари верзии. За подетални информации, погледнете го известувањето за прекинување на поддршката за Windows Vista .

   

  Како да оневозможите Wake-on-Wi-Fi (Разбуди на Wi-Fi)

  1. Одете во Control Panel (Контролна табла)

  2. Изберете Network and Internet (Мрежа и интернет)

  3. Одете до Network and Sharing Center (Центар за мрежа и споделување)

  4. Изберете Change adapter settings (Променете ги параметрите за адаптерот) (левата колона)

  5. Кликнете со десното копче на Wireless network connection (Безжично мрежно поврзување) и изберете Properties (Својства)

  6. Изберете Configuration (Конфигурација) (копче)

  7. Одете до картичката Power supply management (Управување со напојување)


   Екрани со објаснувања за Vaio

  8. Кога опцијата [Allow this device to wake the computer (Дозволи овој уред да го разбуди компјутерот)
   ] е прикажана со сива боја, функцијата Wake-on-Wi-Fi (Разбуди на Wi-Fi) е оневозможена и решението е применето.


   Слика

  9. Ако е избрана оваа опција, оневозможете ја функцијата Wake-on-Wi-Fi (Разбуди на Wi-Fi) така што ќе го поништите изборот.

   Слика