ИД на напис : 00186210 / Последна промена : 07.12.2021Отпечати

Преносливо радио CFD-S70 - можен проблем со CD репродукција

  Заврши бесплатната услуга за сервисирање.

  Бесплатната услуга за сервисирање на CFD-S70 опишана во соопштението подолу заврши на 30 ноември 2021 година. Sony ќе продолжи да го поддржува производот, придржувајќи се до нашите правила и прописи за услугата за сервисирање. (Додадено на 1 декември 2021 г.)  


  Почитувани купувачи на SONY,

  Кај некои преносливи радија CFD-S70 може да се појави проблем кога не репродуцираат музичко CD поради проблем со оптичкото преземање, внатрешниот дел што ги чита податоците снимени на аудио CD. Засегнатите производи може да се идентификуваат според нивните сериски броеви, како што е подетално опишано подолу.

  За да се реши проблемот, ние ќе ви ја овозможиме потребната поддршка за вашиот засегнат уред до 30 ноември 2021 година.

  Ако имате засегнат модел што не репродуцира музичко CD поради проблем со оптичкото преземање и е во рамките на идентификуваните сериски броеви, вратете го производот во Овластен сервисен центар на Sony (ASC). Ако нивната дијагностика потврди дека проблемот е предизвикан од грешка на оптичкото преземање, тие ќе ви ја обезбедат потребната помош.

  Ви благодариме за вашата постојана поддршка и се извинуваме за сите непријатности околу ова.

   

  Како да знам дали мојот модел е засегнат?

  • Проверете дали тоа CD може да се репродуцира на други CD плеери и потврдете дека проблемот не е предизвикан од гребаници на CD или други слични фактори
    
  • Потврдете го серискиот број на производот со нашиот проверувач на сериски броеви
    
  • Ако вашиот CFD-S70 има проблеми со репродукцијата и е потврден од нашиот проверувач на сериски броеви, вратете го во Овластен сервисен центар. Тие ќе ви помогнат со постапката 


  Каде можам да го пронајдам серискиот број?

  185712_public_CFD-S70

  1. Името на моделот и серискиот број се наоѓаат на дното од производот
  2. Името на моделот CFD-S70 е напишано од надворешната страна, додека етикетата со серискиот број се наоѓа од внатрешниот дел на капакот на просторот за батеријата
  3. Отворете го капакот на просторот за батеријата за да го најдете серискиот број