ИД на напис : 00173544 / Последна промена : 22.01.2018

Упатства за монтирање носач за монтирање на ѕид SU-WL450

  Изберете го соодветното упатство за вашиот носач за монтирање на ѕид

  Sony прави универзални носачи за монтирање на ѕид што се направени да одговараат на целата наша палета на телевизори. Иако носачот SU-WL450 е ист, има различни упатства за различни модели на телевизори.

  Монтирање телевизор на ѕид е голема работа. Треба да се направи внимателно и само ако сте сигурни дека ќе го направите тоа како што треба. Ако имате некаков сомнеж, ви препорачуваме телевизорот на Sony професионално да ви го монтира продавач или лиценциран давател на услуги. Ако телевизорот е голем, ви препорачуваме да ангажирате професионалец.

  Кликнете на врската за да го преземете упатството:

   Врска за преземање  Модел на којшто се однесува 

   

  Врска за преземање

   · KD-43XD8005

  · KD-43XD8077

  · KD-43XD8088

  · KD-43XD8099

  · KD-43XD8305

  · KD-49XD8005

  · KD-49XD8077

  · KD-49XD8088

  · KD-49XD8099

  · KD-49XD8305

  · KD-55XD8005
   

  Врска за преземање

   · KD-65XD8599

  · KD-65XD8505

  · KD-65XD8577

  · KD-55XD8505

  · KD-55XD8577

  · KD-55XD8588

  · KD-55XD8599

  Врска за преземање

   
  · KD-75XD9405

  · KD-65XD9305

  · KD-55XD9305

  Врска за преземање

   · KD-65XD93xx

  · KD-55XD93xx

  Врска за преземање

   · KD-65ZD9

  Врска за преземање

   · KD-49XD70xx

  · KD-55XD70xx

  · KD-49XD75xx

  · KD-55XD75xx

  · KD-65XD75xx

  Врска за преземање

   KDL-32WD750

  · KDL-32WD752

  · KDL-32WD753

  · KDL-32WD755

  · KDL-32WD756

  · KDL-32WD759

  · KDL-43WD750

  · KDL-43WD752

  · KDL-43WD753

  · KDL-43WD755

  · KDL-43WD756

  · KDL-43WD757

  · KDL-43WD758

  · KDL-43WD759

  · KDL-49WD755

  · KDL-49WD757

  · KDL-49WD758

  · KDL-49WD759

  Врска за преземање

   KD-43X8301C

  · KD-43X8305C

  · KD-43X8307C

  · KD-43X8308C

  · KD-43X8309C

  · KD-49X8301C

  · KD-49X8305C

  · KD-49X8307C

  · KD-49X8308C

  · KD-49X8309C

  · KD-55X8501C

  · KD-55X8505C

  · KD-55X8507C

  · KD-55X8508C

  · KD-55X8509C

  · KD-65X8501C

  · KD-65X8505C

  · KD-65X8507C

  · KD-65X8508C

  · KD-65X8509C

  · KD-75X8501C

  Врска за преземање

   · KD-55S8005C

  · KD-55S8505C

  · KD-65S8005C

  · KD-65S8505C

  Врска за преземање

   KD-55X8005C

  · KD-49X8005C

  Врска за преземање

   · KD-55X9305C

  · KD-65X9305C

  Врска за преземање

   KD-55X8005C

  · KD-49X8005C

  Врска за преземање

   · KDL-43W755C

  · KDL-43W756C

  · KDL-43W805C

  · KDL-43W807C

  · KDL-43W808C

  · KDL-43W809C

  · KDL-50W755C

  · KDL-50W756C

  · KDL-50W805C

  · KDL-50W807C

  · KDL-50W808C

  · KDL-50W809C

  · KDL-55W755C

  · KDL-55W756C

  · KDL-55W805C

  · KDL-55W807C

  · KDL-55W808C

  · KDL-55W809C

  Врска за преземање

   · KDL-65W855C

  · KDL-65W857C

  · KDL-65W858C

  · KDL-65W859C

  Врска за преземање

   KDL-65W855C

  · KDL-65W857C

  · KDL-65W858C

  · KDL-65W859C

  Врска за преземање

   · KDL-32W705C

  · KDL-40W705C

  · KDL-48W705C

   Врска за преземање

   KDL-32R413B

  · KDL-32R415B

  · KDL-32R430B

  · KDL-32R433B

  · KDL-32R435B

  · KDL-40R450B

  · KDL-40R453B

  · KDL-40R455B

  · KDL-40R480B

  · KDL-40R483B

  · KDL-40R485B

  · KDL-40W605B

  · KDL-48W585B

  · KDL-48W605B

   Врска за преземање

   KDL-60W605B

   Врска за преземање

   · KD-65X9005B

  · KD-55X9005B

   Врска за преземање

   · KDL-55W828B

  · KDL-55W829B