Звукот од десниот звучник на слушалките WF-1000X се прекинува

Поради карактеристиките на слушалките со микрофон, преносот помеѓу плеерот и левиот звучник на слушалките се приоритизира, а тоа може да предизвика прекини или отсуство на звук од десниот звучник на слушалките.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако ги користите слушалките за повици, звукот ќе се слуша само преку левиот звучник на слушалките со микрофон.

Прочитајте го следното и применете ги соодветните решенија:

Звукот од десниот звучник на слушалките со микрофон се прекинува

Во опкружувања каде што Wi-Fi, микробранови печки, безжични телефони или други уреди емитуваат радиобранови со фреквенција од 2,4 GHz, проблемот може да се реши со поставување приоритетна или стабилна врска на слушалките.

ЗАБЕЛЕШКА: ако користите iPhone, iPad или други уреди со Bluetooth® што се компатибилни со кодекот AAC, секогаш треба да го избирате режимот со приоритет за квалитет на звукот.

Режимот за квалитет на звук треба да го поставите на приоритет на стабилна врска:

За паметни телефони:

Кога користите паметен телефон, режимот се поставува преку наменската апликација Headphones Connect.

  

1. Инсталирајте ја апликацијата Headphones Connect преку Google Play.

  

2. Поврзете ги слушалките со микрофон со вашиот паметен телефон, а потоа вклучете Headphones Connect и променете ги поставките

За Walkman плеери:

1. Изберете Поставки.

2. Изберете поставки за поврзување со Bluetooth®/аудио уред

3. Изберете квалитет на безжична репродукција

4. Поставете приоритет на SBC врската.

5. Рестартирајте ја врската со слушалките со микрофон

Нема звук од десниот звучник на слушалките со микрофон

1. Рестартирајте ги слушалките со микрофон, а потоа поврзете ги со плеерот.

2. ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето.

Слика од левата слушалка на WF-1000X

Притиснете го копчето на левиот звучник на слушалките сè додека не почне да трепка синиот индикатор(2 сек.). Десниот звучник на слушалките ќе се исклучи истовремено. Двата звучника ќе се исклучат автоматски штом ги ставите слушалките во футролата за полнење

  

3. ВКЛУЧЕТЕ го напојувањето.

Слика од левата и десната слушалка на WF-1000X

Притиснете ги копчињата на двата звучници сè додека не почнат да трепкаат сините индикатори (2 сек.).

4. Приклучете ги слушалките со микрофон во плеерот и проверете дали репродуцираат звук.