Промоција на нов телевизор BRAVIA XR

Не пропуштајте ја возбудата. Запознајте се со новите телевизори BRAVIA XRTM.

Ве молиме прифатете ги колачињата на Youtube за да го погледнете видеото

Отворете ги опциите за колачиња подолу и вклучете ги колачињата на Youtube во делот „Functional“ (Функционални).