Промоција на нов телевизор BRAVIA XR

Не пропуштајте ја возбудата. Запознајте се со новите телевизори BRAVIA XRTM.