Слика од адаптерот за приклучокот за повеќе интерфејси (MI)

Спецификации

Адаптерот за приклучокот за повеќе интерфејси (MI) SMAD-P5 овозможува практично и безжично поврзување на безжичниот приемник URX-P40 со компатибилни видеокамери или фотоапарати со заменливи објективи кои имаат приклучок MI (за повеќе интерфејси).
  • Сигналите за звук се пренесуваат директно од безжичниот приемник кон камерата без потреба од кабли.

  • Адаптерот поддржува и директно снимање на дигитален звук со компатибилни видеокамери.

  • Конверзии A/D и D/A за висококвалитетен звук со малку шум.

  • SMAD-P5 овозможува напојување на безжичниот приемник преку видеокамерата, преку приклучокот за повеќе интерфејси.

  • ВКЛУЧУВАЊЕТО/ИСКЛУЧУВАЊЕТО на напојувањето на приемникот се контролира директно преку камерата.

Дознајте повеќе за функциите за заштеда на енергија и нашата посветеност кон животната средина за поодржлива иднина Посетете го нашиот еко веб-сајт