Слика од производот ECM-MS2
Слика од производот ECM-MS2
Преглед

Достапен и компактен стерео микрофон, идеален за прикачување на професионални компактни видеокамери

Компактниот електрет кондензаторски микрофон ECM-MS2 е дизајниран за користење со видеокамери што се држат во една рака. Компактната должина од 137 мм спречува ненамерно појавување на микрофонот во кадарот и овозможува полесно транспортирање.