Описен текст за HT-A5000

Опис
Се репродуцира музика. Црн звучник во вид на лента под телевизор што е монтиран на ѕид.

 Превод
„HT-A5000“

„5.1.2 канали“

 Опис
Текст „HELLO“ светнува на екранот на звучникот во вид на лента.

Софистициран хоризонтален звучник во вид на лента со ширина од 120 см со лого на Sony на горниот дел.

Превод „Beam-високотонци“. Слика одблиску од многу дупки што ја контролираат фазата на звучните бранови.

Превод „Звучници насочени нагоре“. На двете страни, звучници насочени нагоре поставени на горниот дел вибрираат интензивно.

Преводи „Двоен вграден сабвуфер“ и „3 предни звучници“. Два сабвуфери и три предни звучници вибрираат.

 Превод
„НОВ СТАНДАРД ЗА ОПКРУЖУВАЧКИ ЗВУК“

 Опис
Дневна соба.

Телевизор монтиран на ѕид над звучникот во вид на лента прикажува шума при изгрејсонце.

Лого 360 SPATIAL SOUND MAPPING и превод „Со изборни задни звучници“.

 Белешка
„Бројот на фантомски звучници се разликува во зависност од комбинацијата на задни звучници.“

„Изборните задни звучници или сабвуфер може да не бидат достапни во сите земји и региони.“

 Превод
„Оптимизација на звучното поле“

 Опис
Два задни звучници зад каучот емитуваат звучни бранови со сина светлина кон звучникот во вид на лента, што ги претставува мерните звучни бранови и ги рефлектира во сите насоки.

 Белешка
„Достапно со или без изборни звучници“

 Превод
„Ја открива положбата“

 Опис
Задните звучници емитуваат сина светлина што претставува звучни бранови за мерење, што минува низ звучникот во вид на лента и ја мери положбата и растојанието на ѕидовите, таванот, задните звучници и звучникот во вид на лента.

 Превод
„Создава звучни бранови“

 Опис
Кругови светлина што претставуваат звучни бранови се шират од звучникот во вид на лента и задните звучници, а светлина ги поврзува звучникот во вид на лента, задните звучници и таванот за да се формира триаголник.

Светлината формира фантомски звучник меѓу линиите, а собата магично е опкружена со уште поситни линии.

Превод „За создавање повеќе фантомски звучници“ се прикажува во заднина.

Двајца седат на кауч и гледаат шума на телевизорот. Собата се менува од телевизорот во шумата и преводот вели „Се чувствувате како да сте во сцената“.

 Превод
„Додајте изборни звучници“

„SA-SW3“

„SA-RS5“

„Изборен сабвуфер и задни звучници

SA-SW5, SA-SW3, SA-RS5, SA-RS3S“

 Опис
Два вида на изборни сабвуфери и задни звучници.

 Превод
„Ги поддржува најновите формати за звук“

„Уживајте во возбудлив и квалитетен звук како во кино“

 Опис
Лого ознаки за Dolby Atmos® и DTS:X®.

Двајца гледаат телевизор и се опколени со звук.

Звук се емитува од предните и горните звучници на звучникот во вид на лента.

 Превод
„Звук од Beam-високотонци“

„Звучници насочени нагоре“

 Опис
Звук што се емитува од предниот beam-високотонец се рефлектира од ѕидовите, а звукот што се емитува од горниот звучник се рефлектира од таванот и заедно се шират низ собата.

Звукот формира хемисфера што го опколува каучот.

 Превод
„Вертикален звук“

 Опис
Лого за Vertical Surround Engine.

Звукот од звучникот во вид на лента се рефлектира од таванот и паѓа надолу.

 Превод
„Хоризонтален звук“

 Опис
Лого за S-Force PRO Front Surround.

Полукружен звук се емитува од звучникот во вид на лента до каучот.

Звучните ефекти се прикажуваат како сина светлина, а преводот вели „Реален опкружувачки звук со 5.1.2 канали“ и логоа за VERTICAL SURROUND ENGINE и S-FORCE PRO FRONT SURROUND.

 Превод
„Acoustic Center Sync“

 Опис
Двајца гледаат видео од жена која пее.

Гласот што се емитува од телевизискиот екран се претвора во сини кругови што патуваат кон нив.

 Белешка
„Потребни се HDMI-кабел и кабел за режимот за централен звучник на телевизорот.“

„Acoustic Center Sync функционира со компатибилни телевизори BRAVIA™“

 Превод
„Гласовна контрола“

 Опис
Логоа за може да се користи со OK Google и може да се користи со Alexa.

Жена вели „Репродуцирај музика“ и се емитува звук од предниот дел на звучникот во вид на лента.

 Белешка
„Потребен е уред што е компатибилен со Google/Amazon“

 Превод
„Поврзување со HDMI eARC-кабел“

 Опис
Слика одблиску од приклучоците на задната страна.

Преводот вели „Дозволете му на звукот да ве однесе надвор од дневната соба“ наспроти заднина од семејство и пар што гледаат телевизија.

Откако завршува музиката, се појавува преводот „HT-A5000“ наспроти заднина од звучникот во вид на лента поставен во дневната соба.

 Филмот завршува со логото Sony.