Описен текст за HT-A3000

Опис
Се репродуцира музика.

Слика одблиску од логото на Sony на звучникот во вид на лента. Текст „HELLO“ светнува на екранот на звучникот во вид на лента.

Софистициран хоризонтален звучник во вид на лента со ширина од 95 см.

 Превод
„HT-A3000“

 Опис
Превод „3 предни звучници, вклучувајќи и централен звучник“. Три предни звучници на звучникот во вид на лента вибрираат.

Превод „Два вградени сабвуфери“. Два сабвуфери меѓу предните звучници вибрираат.

Превод „3.1 канали“, по кој следат логоа за Dolby Atmos® и DTS:X®.

 Превод
„НОВ СТАНДАРД ЗА ОПКРУЖУВАЧКИ ЗВУК“

 Опис
Лого за 360 SPATIAL SOUND MAPPING.

Бела дневна соба.

Телевизор, звучник во вид на лента, кауч и задни звучници.

Шума на телевизорот.

Превод „Со изборни задни звучници“. Два задни звучници зад кауч емитуваат сина светлина кон звучникот во вид на лента, што претставува звучни бранови.

Превод „Оптимизација на звучно поле“. Сина светлина се рефлектира назад од звучникот во вид на лента до задните звучници.

Текст „Ја открива положбата“. Сини светла одат нагоре, надолу, лево и десно од задните звучници, мерејќи ја нивната положба во собата, како и растојанието.

Превод „Создава звучни бранови“. Светлосни сфери зрачат од звучникот во вид на лента и задните звучници како ударни бранови, а светлина ги поврзува звучникот во вид на лента, задните звучници и таванот.

 Превод
„За создавање повеќе фантомски звучници“

 Опис
Две светлосни сфери што претставуваат фантомски звучници се појавуваат на таванот, а притоа се множат и шират.

Просторот меѓу звучникот во вид на лента и задните звучници магично се исполнува со триаголници од светлина и се обвиткува со сина светлина во форма на купола.

 Белешка
„Бројот на фантомски звучници се разликува во зависност од комбинацијата на задни звучници.“

 Превод
„Се чувствувате како да сте во сцената“

 Опис
Шума на телевизорот се шири во дневната соба.

Луѓето на каучот гледаат изненадено околу себе.

 Превод
„Додајте изборни звучници“

„Длабок бас“

 Опис
Изборен сабвуфер во дневната соба. Моќен бас се шири низ собата.

 Превод
„Поширок опкружувачки звук“

 Опис
Изборни задни звучници во дневната соба.

 Превод
„Изборен сабвуфер и задни звучници“

„SA-SW5, SA-SW3, SA-RS5, SA-RS3S“

 Опис
Два вида на изборни сабвуфери и задни звучници.

 Белешка
„Изборните задни звучници или сабвуфер може да не бидат достапни во сите земји и региони.“

 Превод
„Доживување со еден звучник“

„Сеопфатно доживување на звук“

 Опис
Логоа за Vertical Surround Engine и S-Force PRO Front Surround.

Звукот од звучникот во вид на лента станува светлосна купола што опколува семејство што гледа телевизија.

 Превод
„Најдобри перформанси со телевизори од Sony“

„Acoustic Center Sound доаѓа од телевизорот“

 Опис
Семејство гледа видео од дует од пејачи.

Гласот што се емитува од телевизискиот екран се претвора во сини кругови што патуваат кон семејството.

 Белешка
„Acoustic Center Sync функционира со компатибилни телевизори BRAVIA™.“

„Потребни се HDMI-кабел и кабел за режимот за централен звучник на телевизорот.“

 Превод
„Гласовна контрола“

 Опис
Логоа за може да се користи со OK Google и може да се користи со Alexa.

Жена вели „Репродуцирај музика“ и звук се репродуцира од предниот дел на звучникот во вид на лента.

 Белешка
„Потребен е уред што е компатибилен со Google/Amazon“

 Превод
„Поврзување со еден кабел“

„HDMI eARC“

 Опис
Слика одблиску од приклучоците на задната страна.

Семејство се опушта со гледање телевизија во дневна соба, камерата зумира кон звучникот во вид на лента, а музиката завршува со преводот „HT-A3000“.

 Филмот завршува со логото Sony.