АУДИО

Звук со висока резолуција

Напредната обработка и прецизниот хардвер се обединуваат за да овозможат најдобро слушање на музика, токму така како што ја замислиле изведувачите.

High-Resolution Audio