Телевизори и домашно кино


Разберете што значи името на телевизорот

Можеби изгледа дека името на моделот на телевизорот се содржи од случајни букви и броеви, но тоа има одредена логика.

Секој модел се состои од 3 сегменти кои може да ви помогнат да дознаете клучни информации за телевизорот.

Трите дела се:


2K (KDL) или 4K (KD) Пример за модел на телевизор
Големина на екранот Пример за модел на телевизор Пример за модел на телевизор
Име на серија Пример за модел на телевизор

ЗАБЕЛЕШКИ:

 • Кога пребарувате за општи информации на локацијата за поддршка, користете го името на моделот
 • Еве неколку примери за правилни имиња на модели: KD-55X8507C, KDL-32EX710 и KLV-40NX520

Како да го проверите името на моделот
На лепенката на производот

Името на моделот вообичаено се наоѓа на лепенката што се наоѓа на задниот дел од телевизорот или е врежано на предниот панел од телевизорот. Имајте предвид дека бројот на моделот и серискиот број се различни:

 1. Име на модел
 2. Сериски број
Пример за име на модел и сериски број
Во корисничките поставувања на телевизорот

Опција А - Телевизори со Android од Sony (верзија на софтвер 3.533 или постара):

 1. Притиснете го копчето HOME на далечинскиот управувач
 2. Изберете [Settings] (Поставувања) > [TV] (Телевизор) > [About] (За) > [Device name] (Име на уредот) > [System information] (Информации за системот)
Екран со информации за системот

Опција Б - Телевизори со Android од Sony (верзија на софтвер 3.843 или понова):

 1. Притиснете го копчето Help на далечинскиот управувач
 2. Изберете [System information] (Информации за системот)
Екран за паметна помош

Екран со информации за системот

Опција В - За телевизори без Android:

 1. Притиснете го копчето HOME на далечинскиот управувач
 2. Изберете [Help] (Помош) или [Settings] (Поставувања) > [Customer Support] (Корисничка поддршка) и името на моделот ќе се појави во горниот десен агол од екранот
Екран со информации за системот - телевизори без Android

БЕЛЕШКА: Чекорите може да се разликуваат во зависност од верзиите на моделот и на софтвер.


Blu-ray Disc плеери (BDP) и системи за домашно кино

Подолу се дадени примери за Blu-ray Disc плеери и системи за домашно кино:

 1. Име на модел
 2. Сериски број
Blu-ray Disc плеери и домашни кина