Доверливо напојување

Sony се грижи вашите уреди да имаат безбедно напојување и да бидат подготвени за секој момент.

Брз и сигурен

Sony ја зголемува ефикасноста во сите чекори од работниот процес.