Xperia™: иницијативи за безбедно пакување за животната средина

Достапноста на производите и услугите зависи од регионот.

Правење напори за елиминирање на сите пластични пакувања и преземање чекор повеќе

Почнувајќи од април 2021 година, усвоивме група еколошки цели на среднорочен план наречени Green Management 2025 (GM2025) што ќе бидат дел од планот „Патот кон достигнување на нулата" на Sony. GM2025 прогресивно ја намалува пластиката во пакувањето на нашите преносливи производи, со цел да ја елиминира потполно.

Иницијативи за Xperia што се безбедни за животната средина

Погледнете го ова видео за да дознаете како Xperia ги применува еколошките иницијативи.

Ве молиме прифатете ги колачињата на Youtube за да го погледнете видеото

Отворете ги опциите за колачиња подолу и вклучете ги колачињата на Youtube во делот „Functional“ (Функционални).

Еволуција на пакувањето

Напори за елиминирање на пластичното пакување

За пакувањата, вклучувајќи ги кутиите и преградите за производите, го користиме нашиот оригинален комбиниран материјал.

Слика од трите главни компоненти на оригиналниот комбиниран материјал од Sony: бамбус, шеќерна трска и рециклирана хартија.
Што е оригинален комбиниран материјал?

Оригиналниот комбиниран материјал е хартиен материјал создаден од Sony и произведен од растенија со краток развоен циклус и рециклирана хартија. Погоден е за различни видови на пакувања.

Помалку пластика во кутијата

Иста заштита за производот и функционалност на пакувањето

[1] Пластика → Хартија [2] Елиминирање на пластичните прегради 

Нашата мисија: елиминирање на пластиката

Shinji Kitazawa

Packaging Design Engineer
Sony Corporation, 
Product Technology Center

Портрет од инженерот за дизајн на пакувања Shinji Kitazawa

Успеавме да ја елиминираме пластиката од нашето пакување. Хартиеното пакување има две намени: прво, може да користиме постоечки материјали без да ја промениме функционалноста и второ, ја олеснува постапката за депонирање или рециклирање како еден вид на хартиен материјал. 

Задоволни сме што успеавме да ја елиминираме пластиката од нашето пакување. Меѓутоа, бидејќи обликот на пакувањето не се промени и покрај промената на материјалите, разликата не можеше да се забележи кога го држите пакувањето во раце. Поради тоа, вложивме многу напори и време за да собереме информации и да пронајдеме подобар пристап за ефикасно пренесување на нашата еколошка порака до нашите потрошувачи. 

Во текот на процесот, оригиналниот комбиниран материјал (OBM) од Sony имаше важна улога во интуитивното пренесување на нашата порака. Овој материјал, иако ги поседува основните карактеристики на хартијата, беше прецизно изработен од внимателно избрани материјали и ја задржа својата природна текстура без додадени бои. Благодарение на уникатните карактеристики на OBM, усвоивме нов концепт на дизајн: „пакување што може да се види, допре и да ја пренесе нашата порака“, а воведовме и нов надворешен облик што изгледа мек и природен на допир. 

OBM-пакувањето ни послужи како основа за нашите комуникации преку тоа што ја олицетвори нашата визија за иднина во која потрошувачите ќе имаат активна интеракција со опкружувањето заедно со нас.

ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ