Со BRAVIA до одржливост во секоја сцена

Побарувачката на сè поголеми екрани ја зголемува потрошувачка на ресурси и енергија. Сепак, посветеноста на Sony за одржливост овозможува зголемување на ефикасноста почнувајќи од развојот на производот па сè до гледањето телевизија.

Прекрасно доживување што ја зема предвид животната средина

Со BRAVIA ќе уживате во најдобри доживувања при гледањето и неверојатни дизајни, како и во иновациите за намалување на влијанието врз животната средина преку намалување на потрошувачка на енергија и употребата на необновливи ресурси.

Поефикасно производство, транспорт и користење

Напредно инженерство за одржливост

За да го намалиме влијанието врз животната средина, работиме на повеќе аспекти од работниот циклус на производот, како намалување на нерециклираната пластика, поефикасен транспорт и ревизија на потрошувачката на енергија при користење.

Изработка

Користење помалку нерециклирана пластика

Комбинација од рециклирање и квалитет на производот

Во сите аспекти на дизајнот, почнувајќи од развој на материјали до естетика, успеавме да ја зголемиме употребата на рециклирани материјали и воедно да го задржиме високиот квалитет на завршната обработка. Особено кај OLED-телевизорите, рециклираната пластика SORPLAS™ од Sony се употребува за задниот капак, најголемиот дел на телевизорот по површина, со што се намалува употребата на нерециклирана пластика за прибл. 60%.

Слика од производот завртен наназад и пелета SORPLAS
Рециклирана и прекрасна 

Кога се користат рециклирани материјали, постигнувањето одредени квалитети за изглед може да биде потешко. Меѓутоа, рециклираната пластика SORPLAS™ може да се користи со внимателно избрани суровини, да ѝ се прилагоди составот при производството и да ѝ се додадат адитиви за да се добие прекрасна, сјајна и црна завршна обработка каква што корисниците очекуваат од BRAVIA.

Слика од тест за издржливост во тек.
Долготрајна издржливост за долготрајна употреба

Пластиката за уредите во домот, како телевизорите, содржи адитиви за цврстина и огноотпорност. Развојот на материјалот SORPLAS™ овозможува минимална употреба на адитиви за да се добијат исти својства како обичната пластика. Како резултат на тоа, телевизорот ќе има поголем работен век и помало влијание врз животната средина.

Стремежи за затворен циклус со повторливо рециклирање

Една од предностите на SORPLAS™ е тоа што не се распаѓа премногу дури и по неколку рециклирања. Деловите од рециклиран SORPLAS™ имаат потенцијал да ја намалат количината на отпадот и да придонесат за општество насочено кон рециклирање.

Производи со помала тежина

Надворешно инјектирање воздух

Техниките за прецизно обликување придонесуваат за цврсти и прекрасни екрани, а воедно ја намалуваат и тежината, па затоа пакувањето е потенко и потрошувачката на пластика се намалува. Надворешното инјектирање воздух ги притиска деловите со смола користејќи воздух, за да спречи изобличување и отпад.

[1] Испакнувања предизвикани од неизедначен притисок при стандардно обликување [2] Нема испакнувања поради обликувањето со надворешно инјектирање воздух [3] Надворешна површина 
[4] Внатрешна површина [5] Наместо да се преполнува пластиката, воздушниот притисок се нанесува одзади за да се спречи неизедначен притисок.

Движење

Стремежи за поодржлива логистика
Слика што ја прикажува намалената тежина и подобрената структура за пакување во споредба со моделот од 2018 година
Подобро пакување со помалку пластика

Стандардно, материјалите за пакување се потребни на горната, долната, левата и десната страна на телевизорите BRAVIA. По повеќе симулации и повеќедецениско логистичко искуство, го оптимизиравме дизајнот на пакувањето за да го заштитиме телевизорот со помалку материјали, намалувајќи ја употребата на пластика во пакувањето за приближно 35%.

Намалување на CO2 со помало и полесно пакување

Со редизајнот на пакувањето на производот, неговата големина се намали за 15% и вкупната тежина за 10%. На овој начин се зголемува бројот на уреди што може да се стават на една палета за прибл. 1,3 пати. Како резултат на тоа, емисиите на CO2 по уред при транспортот на производи се намалија за приближно 15%.

Илустрација на процесот на надворешно инјектирање воздух спореден со стандардниот процес на обликување.
Слики за споредба на старото и новото пакување на производите
Помалку мастило за заштеда на ресурсите

Ги ревидиравме едноставноста и должината на информациите за производот отпечатени на пакувањето за да ја намалиме употребата на мастило за печатење за приближно 90% и штетното влијание, без нарушување на дизајнот и привлечноста на пакувањето.

Користење

Висок квалитет на слика и мала потрошувачка на енергија
Слика што прикажува дека светлината на екранот се приспособува во зависност од опкружувањето
Оптимална слика и потрошувачка преку контрола на светлината

Кога сензорот за амбиентална светлина е вклучен, екранот ја прилагодува светлината според осветлувањето во просторијата и овозможува намалување на потрошувачката на енергија.

 [1] Потемно опкружување  [2] Посветло опкружување

Слика што прикажува дека потрошувачката на енергија се приспособува во зависност од светлината на екранот.
Автоматско откривање на гледачи

Со ексклузивниот додаток BRAVIA CAM што открива движење на гледачите, ако никој не седи пред телевизорот, екранот автоматски се затемнува за да ја минимизира потрошувачката на енергија.

Кориснички интерфејс на телевизорот кога е активен режимот за заштеда на енергија
Лесно до идеална слика и заштеда на енергија

Поставувањето на телевизорот во еден чекор е полесно и позадоволително. Изберете го режимот за заштеда на енергија што ќе ви помогне да ја добиете саканата рамнотежа помеѓу светлината на екранот и потрошувачката на енергија.

[1] Исклучено [2] Високо

Слика што прикажува дека потрошувачката на енергија се контролира според светлината на екранот
Ефикасна потрошувачка на енергија според светлината на локацијата

Уживајте во јасни и живописни слики со уникатната обработка на сигнали што го оптимизира секој дел од сликата.

[1] Темно  [2] Стандардна светлина  [3] Светло

Поинаква пластика за поздрава средина

Shusuke Tomonaga

Product Design Dept 2, TV Business Group
Sony Corporation

Портрет од соговорникот во интервјуто

Од 2010-та година, нашиот оддел за телевизори активно користи SORPLAS™, рециклирана пластика со висока стапка на рециклирање, со цел да дизајнира еколошки производи.

 Бидејќи телевизорите стануваат поголеми а бројот на испорачани единици се зголемува, се зголемува и влијанието врз средината. За да произведуваме поголеми телевизори со помало влијание врз средината, заедно со група компании развиваме материјали од 2018 година и користиме SORPLAS™ не само за внатрешните делови, туку и за надворешноста, која во голем дел е составена од пластика.

За користење SORPLAS™ за надворешните делови потребно е големо знаење, но по бројните прототипи и подобрувања, развивме формула SORPLAS™ што може да се користи за задниот капак, кој има најголема површина, а тој ќе се користи и за одредени модели на BRAVIA XR во 2021 и во иднина, двојно намалувајќи ја употребата на нерециклираната пластика во споредба со претходните модели.

 Освен SORPLAS™, BRAVIA ќе воведе и други рециклирани материјали во сите производствени погони и ќе вложи повеќе напори за намалување на штетното влијание врз животната средина низ целиот свет.