BRAVIA, забава за иднината

Сè поголемата побарувачка за сè поголеми телевизори резултира со поголема потрошувачка на ресурси и енергија. Sony ја зголемува ефикасноста почнувајќи од развојот на производот па сè до гледањето телевизија.

Забава што ја зема предвид животната средина

Со BRAVIA ќе уживате во најдобри доживувања при гледањето и неверојатни дизајни, како и во иновациите за намалување на влијанието врз животната средина преку намалување на потрошувачката на енергија и употребата на необновливи ресурси. Лесно изберете поставки за BRAVIA по ваша желба за да придонесете за зачувување на животната средина.

Поефикасно производство, транспорт и користење

Напредно инженерство за животната средина

За да го намалиме влијанието врз животната средина, работиме на повеќе аспекти од работниот циклус на производот, како намалување на употребата на нова пластика, поефикасен транспорт и ревизија на потрошувачката на енергија при користење.

Користење

Сите поставки за заштеда на енергија на едно место

Eco Dashboard нуди флексибилност и прилагодување за централно управување со поставките за заштеда на енергија. Можете лесно да ги прилагодувате поставките за заштеда на енергија според користењето на телевизорот, опкружувањето во кое гледате и содржините што ги гледате, како и да го визуелизирате вашиот придонес за зачувување на животната средина.

[1] Зададени поставки [2] Вклучени поставки за заштеда на енергија

Слика од соба во која двајца гледаат телевизија, левата страна е затемнета, десната страна е осветлена.
Оптимална слика и потрошувачка преку контрола на светлината

Во функциите за заштеда на енергија спаѓаат исклучување на телевизорот ако не се користи и автоматска заштеда на енергија со помош на сензор за светлина. Со активирање на сензорот за амбиентална светлина во Eco Dashboard, светлината на екранот ќе се прилагодува автоматски според светлината во собата.

[1] Потемно опкружување [2] Посветло опкружување

Слика од графикони со две ленти. На десната страна е прикажано намалување од 32%.
Заштедување енергија со Eco Dashboard

Со активирање на поставките за заштеда на енергија во Eco Dashboard, може да ја намалите потрошувачката на енергија за приближно 32%.

[1] Зададени поставки [2] Вклучени поставки за заштеда на енергија

Автоматско откривање гледачи за поголема заштеда на енергија

Со BRAVIA CAM, што открива движење на гледачите, екранот може да се затемнува автоматски и да ја намали потрошувачката на енергија кога нема никој пред телевизорот за приближно 32%.

Ефикасна потрошувачка на енергија според светлината на локацијата

Нашата уникатна технологија за обработка на сигнали е дизајнирана да обезбеди извонреден контраст и оптимално искористување на енергијата. Со прераспределба на напојувањето од темни во светли делови на сликата, ќе можете да уживате во пореални слики и ќе ја намалите потрошувачката на енергија за приближно 33%.

[1] Темно [2] Стандардна светлина [3] Светло

Изработка

Создавање производи со помалку нова пластика

Висококвалитетни производи од рециклирани материјали

Во сите аспекти на дизајнот, почнувајќи од развој на материјали до естетика, успеавме да ја зголемиме употребата на рециклирани материјали и воедно да го задржиме високиот квалитет на завршната обработка. На пример, ексклузивната рециклирана пластика SORPLAS™ од Sony се користи за задниот капак на OLED-телевизорите, што е најголем дел по површина, а тоа ја намалува употребата на нова пластика за прибл. 60%.

Слика од панел за телевизор и куп пластични пелети.
Рециклирана и прекрасна

Кога се користат рециклирани материјали, постигнувањето одредени квалитети за изглед може да биде потешко. Меѓутоа, рециклираната пластика SORPLAS може да се користи со внимателно избрани суровини, да ѝ се прилагоди составот при производството и да ѝ се додадат адитиви за да се добие прекрасна, сјајна и црна завршна обработка каква што корисниците очекуваат од BRAVIA.

Слика одблиску од пластичен панел и човек кој носи ракавици и држи алат.
Долготрајна издржливост за долготрајна употреба

Пластиката за уредите во домот, како телевизорите, содржи адитиви за цврстина и огноотпорност. Со минимална употреба на адитиви во SORPLAS се добиваат исти својства како обичната пластика кај стандардните телевизори. Како резултат на тоа, телевизорот ќе има поголем работен век и помало влијание врз животната средина.

Напори за затворен циклус со повторливо рециклирање

SORPLAS е рециклирана пластика направена од употребени шишиња за вода и оптички дискови собрани од фабрики и маркети, а содржи и ексклузивно средство против запалување. SORPLAS не се распаѓа премногу дури и по неколку рециклирања. Деловите од рециклиран SORPLAS имаат потенцијал да го намалат отпадот и да придонесат за општество насочено кон рециклирање.

Слика на чија лева страна е прикажан диск, а на десната страна дискот е разложен на помали отпадни честички.
Акции за рециклирање во Sony

Пресуваните отпадни оптички дискови од производителот на дискови Sony Music Solutions Inc. се едни од состојките на пластиката SORPLAS која се користи за задните капаци.

Слика од графикони со две ленти. На десната страна е прикажано намалување од 43%.
Помага во намалување на емисиите на CO2

Емисиите на CO2 при производството на SORPLAS што се користи за задните капаци на BRAVIA може да се намалат за приближно 57% во споредба со производството на нова пластика отпорна на запалување.

[1] Нова пластика отпорна на запалување [2] SORPLAS

Слика од панел направен од SORPLAS на кој се изгравирани неколку знаци.
Подготовка за рециклирање на SORPLAS во иднина

Размислувајќи за собирањето на SORPLAS во иднина заради рециклирање, сега ги гравираме деловите изработени од него заради лесно разликување и одвојување од другите материјали.

Производство на BRAVIA со помало искористување на природата

BRAVIA се произведува во еколошки фабрики. Поточно, нашите фабрики во Кина произведуваат производи со користење на 100% обновлива енергија уште од фискалната 2020 година.

Движење

Стремежи за поодржлива логистика

Ги ревидираме сите детали од пакувањето, земајќи ја предвид животната средина, вршиме многу симулации и применуваме повеќедецениско логистичко искуство на глобално ниво.

Слика од две пакувања на вага, едно од 2018 година, а друго од 2023 година, се прикажува намалување од -48%.
Подобро пакување со помалку пластика

Материјалите за пакување се потребни на горната, долната, левата и десната страна на телевизорите BRAVIA. По повеќе симулации и повеќедецениско логистичко искуство на глобално ниво, го оптимизиравме дизајнот за пакување за да го заштитиме телевизорот со помалку материјали.

Слики од пластична стега и хартиена стега за пакување.

Исто така, пластичните стеги за пакување се заменети со цврсти хартиени стеги. Постигнавме намалување на вкупниот обем на пластика во пакувањето од приближно 48%.

Слика од два камиони, едниот носи повеќе уреди одеднаш, со ознака „15%“ и стрелка завртена надолу за да покаже намалување на емисиите на CO2.
Намалување на CO2 со помало и полесно пакување

Со редизајнот на пакувањето што го штити производот при испорака, ја намаливме големината на пакетот за приближно 15% и вкупната тежина за приближно 12%. На овој начин може да се стават повеќе уреди на една палета, а емисиите на CO2 по уред при транспортот на производи се намали за приближно 15%.

Помалку мастило за заштеда на ресурсите

Ги ревидиравме едноставноста и должината на информациите за производот отпечатени на пакувањето за да ја намалиме употребата на мастило за печатење приближно до 91% и штетното влијание, без нарушување на дизајнот и привлечноста на пакувањето.

Слика од две кутии, на едната е употребено многу мастило, а на другата минимално, што го покажува намалувањето на употребено мастило кај пакувањата за „-91%“.

Интервјуа со инженери за развој

Портрет од интервјуирано лице.
Yusuke Aoshima

Product Design Dept. 2, Product Design Div. 1,
Home Entertainment Business Group
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Користење напредна технологија за помало искористување на животната средина

Сè поголемата побарувачка за сè поголеми телевизори резултира со поголемо влијание врз животната средина, па затоа ја намаливме потрошувачката на енергија на BRAVIA. Најважниот фактор за тоа е врвната технологија на екранот, што е главна компонента на телевизорот. BRAVIA нуди висококвалитетна слика со максимални перформанси на екранот, а притоа ја намалува потрошувачката на енергија преку прецизна контрола на LED-диодите за задно осветлување врз основа на информации како сцени од видеоснимките, амбиентална светлина, температура и присуството и положбата на луѓето кои ги препознава BRAVIA CAM. Исто така, го подобривме дизајнот на корисничкиот интерфејс на Eco Dashboard за да биде поинтуитивен и полесен за да можат корисниците да ги контролираат поставките за заштеда на енергија. Со овие и многу други пристапи, ќе продолжиме да придонесуваме за намалување на штетното влијание врз животната средина.

Kunihiro Ishii

Design Dept. 1, Product Design Div. 2
Home Entertainment Business Group
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Портрет од интервјуирано лице.
Континуирани напори за помала употреба на нова пластика

Активно користиме SORPLAS, уникатната рециклирана пластика на Sony, повеќе од десет години, а сега ја користиме за задните капаци на некои наши телевизори. Се соочивме со многу предизвици кога за прв пат ја применивме. Меѓутоа, во соработка со одделот за развој на SORPLAS, повеќепати го подобривме рецептот, извршивме симулации, направивме прототипи и успешно го применивме SORPLAS во телевизорите без да ги намалиме перформансите или квалитетот, а притоа ја намаливме употребата на нова пластика. Исто така, важно е да се намали количината на материјалот за обложување во пакувањето што го заштитува производот. Тоа ќе ја намали вкупната употреба на пластика и истовремено ќе придонесе за помали и полесни пакувања, што ќе ја зголеми ефикасноста на транспортот и ќе ги намали емисиите на CO2. Применувајќи ја нашата технологија за симулација на цврстината и искуството во логистиката, го тестиравме производот за да ја утврдиме оптимална форма што ќе ја намали нашата употреба на материјал за обложување без да ги намали потребните својства за заштита на производите. Ќе продолжиме да го применуваме нашето искуство за понатамошни намалувања на влијанието врз животната средина преку нашите дизајни.