Ја користиме моќта на технологијата
за да им помогнеме на креаторите да ги реализираат своите замисли и да го искористат својот потенцијал.
Прифаќајќи го неограничениот број на визии на врвните креатори,
ја разгоруваме нивната инспирација и ги придружуваме во нивните авантури за нови начини на изразување.

Им помагаме на надежните креатори да ги реализираат своите идеи,
а притоа секогаш внимаваме што изразуваат со нивните содржини и какви се како уметници.
Нашата улога е да им бидеме неопходен партнер на креативните умови, партнер што ќе ги надмине сите нивни очекувања.
Сето ова е дел од нашата мисија да им помогнеме на сите креатори да успеат
во создавање разновидни и интересни содржини што ќе го исполнат светот со прекрасни чувства.

Истражување нови светови со креаторите на содржини

Creators' Cloud е платформа што поддржува ефикасна продукција, споделување и дистрибуција. Таа е решение за иднината на работните процеси за продукција, што дополнително ги подобрува услугите и технологија Cloud што ги култивира Sony.

Слика што покажува деловни корисници
За компании

Creators' Cloud за деловни корисници

Слика што покажува физички лица
За физички лица

Creators' Cloud за физички лица