Безжичен опкружувачки звук

Искористете ги безжичните звучници за да создадете безжичен систем за опкружувачки звук. Со компатибилен AV ресивер или звучник во вид на лента, вашите безжични звучници ќе се претворат во задни звучници.

Едноставно поврзување за безжичен опкружувачки звук

Користете ги вашите компатибилни безжични звучници за да го проширите вашето решение за домашно кино и ќе можете да создадете неверојатен систем со опкружувачки звук со само неколку едноставни поставки.

Прекрасен звук на едноставен начин

Безжични звучници за опкружувачки звук

Направете комбинација од звучник во вид на лента или AV ресивер со два исти безжични звучници за задните канали и лесно создадете безжичен систем за опкружувачки звук.

Како да го поставите вашиот безжичен систем со опкружувачки звук

Овде може да пронајдете повеќе информации за создавање систем за безжичен звук со помош на компатибилни звучници и уреди на кои е инсталирана апликацијата Sony | Music Center (претходно нарекувана SongPal).

Компатибилни уреди како преден звучник за безжичен опкружувачки звук

Компатибилни уреди како безжични задни звучници за безжичен опкружувачки звук