Апликации за акционата камера 

Едноставно уредување, репродукција и споделување во секое време и на секое место!

Создавајте видеоснимки со акционата камера во раце

Апликацијата Action Cam е бесплатна апликација што ви овозможува да го уредувате материјалот снимен со вашата акциона камера за да направите видеоснимки преку паметниот телефон.

Акциона камера
Уредувајте на лесен начин. Споделувајте веднаш!

Префрлете ги видеоснимките. Зголемете ја забавата со ефекти. Забавени движења за возбуда, а брзи за да се насмеете. Вметнете музика во заднина. Споделете!

Одете во Google Play за паметни телефони со Android. За iPhone, пак, одете во App Store. Потоа побарајте ја апликацијата „Sony Action Cam“

Забава со филмови. Безжична слобода!
Забава со филмови. Безжична слобода!

Користете го вградениот Wi-Fi на акционата камера. Префрлете ги видеоснимките што сте ги снимиле со паметниот телефон. Едноставно. Безжично!