BRAVIA XR A90J

Нова дефиниција на OLED со врвна светлина и човечка интелигенција

НАЈНОВИ ВЕСТИ